Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Verejné obstarávania | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Verejné obstarávania

Zverejnenie zadania zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16.09.2013 Oprava strechy na pracovisku Správy katastra Rožňava
11.09.2013 Nákup laserových tlačiarní09.09.2013 Výmena okien na Správe katastra Michalovce09.09.2013 Dodanie pečiatok pre budúci katastrálny odbor

28.08.2013  Výmena príslušenstva v sociálnom zariadení
26.08.2013 Tonery do kopírok
06.08.2013 Kovový nábytok

25.07.2013 Servisná prehliadka služobných motorových vozidiel SKKE
25.07.2013 Oprava motorového vozidla VW Passat

15.07.2013 Nákup kancelárskeho materiálu
15.07.2013 Čistiace a hygienické potreby
15.07.2013 Tlač LV a spisových obalov
15.07.2013 Nákup poštových obálok
15.07.2013 Nákup kancelárskeho papiera

 

Zverejnené: Dokument
10.10.2012 Smernica č. 1/2006-VO pre postup zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami podľa §102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní EO
10.10.2012 Etický kódex verejného obstarávania EO

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou:

15.04.2013 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1000 eur za rok 2013 (1.Q) EO
23.01.2013 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1000 eur za rok 2012 (1.- 4.Q) EO
11.10.2012 Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1000 eur za rok 2012 (1.- 3.Q) EO
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1000 eur za 3. štvrťrok 2011 EO
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1000 eur za 2. štvrťrok 2011 EO

Plán verejného obstarávania:

15.04.2013 Plán verejného obstarávania na rok 2013 EO
11.10.2012 Plán verejného obstarávania na rok 2012 EO

 

Vyhlásené verejné obstarávania ( aktuálne ; neaktuálne ):

Zverejnené: Výzva: Predmet VO: Termín na vyžiadanie podkladov:


18.10.2011 Výzva na predloženie ponúk Dodávka zemného plynu 25.10.2011
17.10.2011 Výzva na predloženie ponúk Rekonštrukcia rozvodou ÚK 19.10.2011
07.10.2011 Výzva na rokovacie konanie Rekonštrukcia el. zariadenia v texte
07.10.2011 Výzva na rokovacie konanie Rekonštrucia priestorov v texte

 

Aktualizované 16.09.2013