Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Verejné obstarávania | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Verejné obstarávania

Zverejňovanie zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

 

09.09.2013   Dodanie pečiatok  13.09.2013 Oznámenie o výsledku VO - dodanie pečiatok

Oznam
Dňa 31.7.2012 vo Vestníku ÚVO č. 145/2012 pod číslom 08937-MST bolo zverejnené Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky:
Kancelárske potreby pre Katastrálny úrad v Bratislave
Kontakt za účelom poskytnutia súťažných podkladov a ďalšie informácie prostredníctvom e-mailu: polonyi@orangemail.sk

 


Oznam
Dňa 29.6.2012 vo Vestníku ÚVO č. 125/2012 pod číslom 07391-MSS bolo zverejnené Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky
Vyhotovenie registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v k.ú. Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Farná, Tomášov, Jánošíková podľa č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
Kontakt za účelom poskytnutia súťažných podkladov a ďalšie informácie prostredníctvom e-mailu:polonyi@orangemail.sk


Oznam
Dňa 7.6.2012 vo Vestníku ÚVO č.109/2012 pod číslom 06373 - MST bolo zverejnené Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky
Dodanie tonerových náplní do kopírovacích strojov a tlačiarní, oprava a údržba týchto zariadení.
Verejná súťaž sa realizuje cez portál EVO na http://www.evo.gov.sk/ .
Pre účasť vo verejnej súťaži je potrebné, aby sa záujemcovia prostredníctvom tohto portálu zaregistrovali a pokračovali ďalej v zmysle usmernení na portáli EVO a príručky používateľa EVO zverejnenej na portáli EVO. Súťažné podklady budú dostupné len cez portál EVO. Podrobnejšie informácie sú obsiahnuté v uvedenom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
Kontakt za účelom poskytnutia informácií prostredníctvom e-mailu: urs@stonline.sk


Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur

 

Plán verejného obstarávania

 

Vnútroorganizačné predpisy týkajúce sa verejného obstarávania

Aktualizované 24.03.2023