Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Nadlimitné zákazky | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Nadlimitné zákazky

ROK 2015

849/2015

ROEP pre k.ú. Belá a k.ú. Teplička na Váhom v okrese Žilina

21.04.2015 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní
16.03.2015

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní

ROK 2013

895/2013

Výpočtová technika                                                                                      

26.09.2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

  Predbežné oznámenie - Vestník VO č.188/2013

  

564/2013 Zabezpečenie sprostredkovania stravovacích služieb pre zamestnancov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR formou stravovacích poukážok
04.09.2013 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania
30.08.2013 Správa podľa § 21 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

Rámcová dohoda č.43/2013/OE s úspešným uchádzačom.

Dostupná v CRZ: zverejnená 23.08.2013, účinnosť nadobudla 26.08.2013

  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk v zmysle § 44 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

Ponuky uchádzačov: 

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., IČO 36391000, Kálov 356,   010  01  Žilina

 

Edenred Slovakia, s.r.o., IČO 31328695, City Business Center I, Karadžičova 8, 820 15  Bratislava

Le Cheque Dejeuner, s.r.o., IČO31396674, Tomášiková 23,   821 01  Bratislava

 

12.08.2013 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. e) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
06.08.2013 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zverejnená v zmysle § 44 ods. 2 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
26.07.2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

09.07.2013

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 písm. c) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – otváranie častí ponúk – KRITÉRIÁ
08.07.2013 Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – otváranie častí ponúk - OSTATNÉ
26.05.2013 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

 

Aktualizované 24.03.2023