Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Organizačné členenie   Vedenie   Podpredseda - Ing. Vladimír Raškovič

Podpredseda - Ing. Vladimír Raškovič

Dňom 01.10.2020 bol Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 617 zo dňa 30.09.2020 do funkcie podpredsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vymenovaný Ing. Vladimír Raškovič

Osobné údaje:  
Meno, priezvisko: Ing. Vladimír Raškovič
Narodený: 7.11.1958
Trvalé bydlisko: Nitra
Stav: ženatý, dve deti
   
Ukončené vzdelanie: Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Stavebná fakulta, odbor geodézia a kartografia

Aktualizované 01.10.2020