Preskočiť na obsah


Spoločenstvo predstaviteľov geodeticko-katastrálnych služieb regiónu strednej Európy

logo fachtagung

Odborné rokovanie geodetických a katastrálnych úradov krajín bývalej Rakúsko-Uhorskej monarchie: Rakúska, Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Južného Tirolska a Trentina konajúce sa jedenkrát ročne. Rokovania sa uskutočňujú od roku 1984 s cieľom vzájomnej výmeny informácií o aktuálnom vývoji a novinkách najmä v oblasti katastra nehnuteľností.

Viac informácií:

Prehľad miesta a témy rokovania (roky 1984 - 2023)

Rokovanie 13.-15. máj 2009, Košice, SR - prezentácia ÚGKK SR

Rokovanie 10.-12. máj 2010, Vukovar, Chorvátsko - prezentácia ÚGKK SR

Rokovanie 25. - 27.máj 2011, Pécs, Maďarsko - prezentácia ÚGKK SR

Rokovanie 28. - 30. máj 2014, Lednice, ČR - prezentácia ÚGKK SR

Stav katastra nehnuteľností na Slovensku a pokrok dosiahnutý v priebehu roka 2013, 28. - 30. máj 2014, Lednice, ČR, (EN verzia)

Rokovanie 20. -22. máj 2015, Trentino, Taliansko - prezentácia ÚGKK SR

Presnosť a obsah katastrálnych máp, 20. -22. máj 2015, Trentino, Taliansko, (EN verzia)

Rokovanie 18. - 20. máj 2016, Trenčianske Teplice, SR - prezentácie členov:

  1. Austria
  2. Croatia
  3. Czech Republic
  4. Hungary
  5. Italy - Providence of Trento
  6. Italy - South Tyrol
  7. Slovakia
  8. Slovenia, Slovenia-paper

Oprava chyby v KO a poskytovanie údajov KN, 18. - 20. máj 2016, Trenčianske Teplice, SR, (EN verzia)

Tradície a inovácie v katastri nehnuteľností, 17. - 19. máj 2017, Viedeň, Rakúsko,  (EN verzia)

Evolúcia v katastri a digitálny svet, 23.-25. máj 2018, Koprivnica, Chorvátsko

Budúce výzvy v katastri v našich krajinách - idei, plány a možnosti 8.-10. máj 2019, Budapešť, Maďarsko

Integrácia katastrálnych a pred-katastrálnych zdrojov v historickom GIS, 8.-10. jún 2022, Terst, Taliansko, Fotografia účastníkov

Poznatky pre efektívnu správu nehnuteľností, 24.-26. máj 2023, Ptuj, Slovinsko, Fotografia účastníkov

Aktualizované 13.06.2023