Preskočiť na obsah


9. Publikovanie ESKN15

Dňa 27.10.2015 ÚGKK SR vypublikoval prvých 15 elektronických služieb v rámci projektu Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN), financovaného prostredníctvom Operačného programu informatizácie spoločnosti do testovacej prevádzky.

Vďaka prvým 15 službám projektu ESKN má verejnosť, právnické osoby aj orgány verejnej správy možnosť on-line formou rýchlo vyhľadať a získať údaje z informačného systému katastra. Zároveň tieto služby umožňujú integráciu iných používateľov prostredníctvom nevizuálnych služieb. Portál ESKN poskytuje informácie z katastra nehnuteľností a to najmä informácie o nehnuteľnostiach, vlastníkoch a iných oprávnených osobách, právach k nehnuteľnostiam, o registri územno-technických jednotiek, číselníkoch, výpisy z listu vlastníctva, súpisy parciel, stavieb, vlastníkov správcov nájomcov a súpisy iných oprávnených osôb. Zároveň poskytuje rezortnú kartografiu, t. j. priestorové informácie SGI z KN  realizované službami WMS, WMTS, ako aj  informácie z KN na vybrané geodetické činnosti.

 

Aktualizované 03.02.2016