Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2014   5. Portál "CICA" (Cadastral Information Correctly Applied)

5. Portál "CICA" (Cadastral Information Correctly Applied)

Výskumný ústav geodézie a kartografie (VÚGK) zhotovil v uplynulom roku používateľsky orientovanú, jednoduchú, prehľadnú a rýchlu aplikáciu (https://cica.vugk.sk/), ktorá slúži ako alternatíva katastrálneho portálu. Ponúka možnosť vytvorenia výpisu z ľubovoľného listu vlastníctva (LV) na základe zvoleného vyhľadávacieho kritéria (číslo LV, parcelné číslo, meno alebo názov vlastníka ako aj správcu nehnuteľnosti). Aplikácia je kompatibilná so všetkými bežnými internetovými prehliadačmi vrátane mobilných. Aktualizácia údajov na portáli CICA prebieha denne v podvečerných hodinách, pričom nové údaje sú dostupné už pred 20. hodinou.

 

Aktualizované 23.06.2017