Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Kataster nehnuteľností   Úspešné zmeny v IS KN realizované v roku 2013   10. Optimalizácia počtu listov vlastníctva

10. Optimalizácia počtu listov vlastníctva

ÚGKK SR v roku 2013 pristúpil k úprave technológie, ktorá je nevyhnutným predpokladom k optimalizovaniu počtu listov vlastníctva. Historicky sa totiž v niektorých regiónoch nepostupovalo pri zakladaní nových listov vlastníctva jednotne, a síce v niektorých regiónoch vpisovali správne orgány na úseku katastra novonadobudnuté nehnuteľnosti do existujúcich listov vlastníctva, (ak už boli pre totožného vlastníka/vlastníkov v katastrálnom území založené) a v iných regiónoch prakticky vždy pristupovali k založeniu ďalšieho listu vlastníctva, čo zbytočne kapacitne zaťažuje Informačný systém katastra nehnuteľností a vlastníci musia platiť správny poplatok za každý výpis z každého listu vlastníctva, ktorým potrebujú deklarovať vlastníctvo pre účely právnych úkonov. Po zlúčení listov vlastníctva s rovnakým právnym vzťahom a vlastníkom/vlastníkmi v jednom katastrálnom území tento problém postupne zanikne.

 

 

Aktualizované 12.08.2014