Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:Test | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


Slovensky   ÚGKK SR   Kontakty   Test

Test

KSK na úseku školstva plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy vo vzťahu k stredným školám košického regiónu a zabezpečenia originálnych kompetencií samosprávy v zmysle platnej legislatívy.

Správa katastra vykonáva štátnu správu na úseku katastra v územnom obvode okresu a sídlom správy katastra je sídlo okresu, pokiaľ katastrálny zákon neustanovuje inak.

Základným poslaním katastrálneho úradu a správ katastra je zabezpečenie a výkon úloh súvisiacich so spravovaním katastra nehnuteľností ako uceleného, automatizovane spravovaného informačného systému o nehnuteľnostiach, ktorý obsahuje dôležité údaje o pozemkoch, stavbách, vlastníkoch, ako aj ďalšie údaje potrebné na využívanie a ochranu nehnuteľností. Zabezpečenie týchto úloh je nevyhnutným predpokladom pre fungovanie trhovej ekonomiky štátu a celkový hospodársky rozvoj krajiny.

H2 Podnadpis maecenas id libero in turpis suscipit

H3 Suspendisse potenti. Etiam et est mi. Donec et arcu a neque

  • Sed dignissim
  • Nam vel mi non dui
  • Ultricies molestie commodo
  • Id elit curabitur ultricies
  • Arcu nec fringilla
  • Id elit curabitur ultricies

H4 Tabuľka nadpis

1. Názov stĺpca 2. Názov stĺpca 3. Názov stĺpca
Názov v tabuľke 1 Názov v tabuľke 1 Názov v tabuľke 1
Názov v tabuľke 2 Názov v tabuľke 2 Názov v tabuľke 2
H5 Nadpis

 

Aktualizované 15.07.2021