Preskočiť na obsah
Aktuálna stránka:O slovníku | ÚGKK SR

Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.

Prejsť na grafickú verziu


Začiatok stránky, titulka:

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na Hlavnú navigáciu.


O slovníku

Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra (ďalej len „terminologický slovník GKK) spracúva terminologická komisia pre odvetvie geodézie, kartografie a katastra. Je tvorený termínmi, ktoré sú zaradené do tried. Každý termín má svoju definíciu. Nepovinnými informáciami o termíne je poznámka a príklad a ak existuje aj jeho synonymum.
Termíny v terminologickom slovníku GKK sprístupnené prostredníctvom webovej aplikácie sú zoradené v abecednom poradí. Termín možno vyhľadať zadaním dvoch ľubovoľných písmen termínu. Pri zvolení termínu sa zobrazí jeho definícia a prípadné synonymum, poznámka a príklad v samostatných riadkoch. Ak má termín zavedenú skratku, tá je uvedená za termínom v zátvorke. Viaceré významy toho istého termínu sú v definícii očíslované.
Terminologický slovník GKK je spracovávaný postupne a preto bude priebežne dopĺňaný.

 

 

Aktualizované 16.02.2024