Preskočiť na obsah


Novinky

Kalibračné centrum geodézie (KCG)

03.07.2024 Kalibračné centrum geodézie pri VÚGK začína prevádzku na kalibračnej základnici Viničné.
 

Nové číslo GaKO

14.06.2024 Nové číslo časopisu Geodetického a Kartografického Obzoru 06/2024
 

Smernica na tvorbu geometrických plánov

30.10.2023 V sekcii Kataster nehnuteľností - Aktuality je zverejnená prezentácia podpredsedu ÚGKK SR Ing. Vladimíra Raškoviča na 30.SGD v Žiline „Smernica na tvorbu geometrických plánov - dlhoočakávaný výsledok kompromisov a základ budúceho rozvoja"
 

30. slovenské geodetické dni v Žiline

25.10.2023 V sekcii Kataster nehnuteľností - Aktuality je zverejnená prezentácia predsedu ÚGKK SR na 30. SGD o aktuálnych informáciách z rezortu GKK v Žiline
 

Agro vrstvy a ZB GIS

18.09.2023 V sekcii Geodézia a kartografia/ZBGIS je zverejnené inštruktážne video použitia Agro vrstiev MPRV SR v Mapovom klientovi ZB GIS
 

Žiadosť o súčinnosť samospráv pri zvyšovaní kvality služieb poskytovaných občanom

23.08.2023 ÚGKK SR (Úrad geodézie, kartografie a katastra) a KGK (Komora geodetov a kartografov) zaslali všetkým stupňom samospráv a stavebným úradom na Slovensku spoločný osvetový list so zámerom zvýšenia odborného povedomia hlavne o grafických informáciách poskytovaných z Geoportálu, teda z Mapového klienta ZBGIS a portálu ESKN.
 

Úspora spotreby tepla ÚGKK SR po zateplení budovy svojho sídla znížením jej energetickej náročnosti

20.06.2023 ÚGKK SR zrealizoval obnovu budovy svojho sídla zateplením v priebehu rokov 2021 -2022 tak, aby budova spĺňala minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, čo v konečnom dôsledku znamenalo nielen úsporu nákladov na energie a zníženie nákladov na prevádzku budovy, ale aj zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov. Okrem zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy sa obnovou budovy odstránili aj stavebné poruchy budovy a dosiahlo sa aj celkové zlepšenie vzhľadu budovy.
 

Uverejnili na ŽIVÉ.SK

05.06.2023 Slovensko má nové 3D modely povrchu krajiny, sú pre každého zadarmo
 

Nová smernica

24.05.2023 V sekcii Technické predpisy a iné akty riadenia je zverejnená Smernica na postup pri zápise, zmene a výmaze vecného bremena v súbore popisných informácií katastra nehnuteľností č. SM_UGKK SR_15/2023.
 

Special Achievement in GIS Award

11.04.2023 ÚGKK SR a GKÚ získali ocenenie „Special Achievement in GIS Award“ , ktoré každoročne udeľuje firma Esri vybraným komplexným riešeniam v oblasti GIS za Mapový klient ZBGIS.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9] 

Aktualizované 05.02.2019