Archív

Plán činnosti NK ÚGKK SR na rok: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Správa o činnosti NK ÚGKK SR za rok: 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002

Toponymický návod pre vydavateľov kartografických a iných diel, 3., prepracované vydanie, 1999

Koncepcia rozvoja štandardizácie geografického názvoslovia v SR na roky 2006-2010

Názvoslovná komisia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Názvoslovný zbor správy katastra

Inštrukcia na štandardizáciu geografického názvoslovia

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 23.11.2015