Organizačné členenie

útvar/odbor telefón e-mail
sekretariát predsedu 02/2081 6002
sekretariát podpredsedu 02/2081 6021
sekretariát generálneho tajomníka služobného úradu 02/2081 6111
osobný úrad 02/2081 6115
katastrálny odbor 02/2081 6050
legislatívno-právny odbor 02/2081 6040
odbor ekonomiky a správy majetku 02/2081 6060
odbor katastrálnej inšpekcie 02/2081 6009
odbor geodézie a medzinárodných vzťahov 02/2081 6080
oddelenie kontroly 02/2081 6005 ugkkuk@skgeodesy.sk
odbor informačných technológií 02/2081 6090 ugkkoi@skgeodesy.sk
vnútorný audit 02/2081 6011 ugkkva@skgeodesy.sk

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 20.10.2021