Verejné obstarávania

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk:

Zákazka s nízkou hodnotou - „Plechové skrine“ 12.06.2013

Súhrnné správy o zakázkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 18.07.2013