Iné dokumenty

Zverejnené: Dokument
07.09.2012 Smernica č. S-1/2012, ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s majetkom štátu v správe Katastrálneho úradu v Košiciach EO
11.10.2012 Smernica č. S-3/2012 ktorou sa upravuje postup pri nakladaní s pohľadávkami štátu v správe katastrálneho úradu v Košiciach EO

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 06.02.2013