Aktuality

Všetky aktuality

Vyhľadávanie údajov z databázy ISKN

19.09.2017

GKÚ Bratislava s účinnosťou od 18.9.2017 vykonáva vyhľadávanie údajov z databázy Informačného systému katastra nehnuteľností podľa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby v rozsahu celého územia SR („lustrácia“).

Verejný odpočet

Verejný odpočet GKÚ za rok 2016 sa uskutoční v pondelok 15. mája 2017 o 9:30 hod., v zasadačke GKÚ na 1. poschodí.