Aktuality

Všetky aktuality
Verejný odpočet

Verejný odpočet GKÚ za rok 2016 sa uskutoční v pondelok 15. mája 2017 o 9:30 hod., v zasadačke GKÚ na 1. poschodí.

Oznam o zmene v poskytovaní údajov

Na základe Pokynu predsedníčky ÚGKK SR č. POK_UGKK SR_6/2016 s účinnosťou od 15.3.2016 vykonáva vyhľadávanie údajov z databázy IS KN podľa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby v rozsahu celého územia SR Úrad geodézie, kartografie a katastra SR.