14. Prepojenie služieb katastra a Centrálnej ohlasovne trvalého pobytu

Od 01.01.2014 KO OÚ elektronicky poskytujú informácie o vlastníckom práve žiadateľa k stavbe (bytu) priamo Centrálnej ohlasovni trvalého pobytu. Informácia o vlastníckom práve je jednou z podmienok na prihlásenie k trvalému pobytu. Za rok 2014 prišlo spolu 92 podaní k prihláseniu/odhláseniu pobytu-elektronické služby centrálnej ohlasovne, ktoré využívajú aplikáciu MiniK. V roku 2015 sa počet podaní zvýšil a bola upravená aplikácia pre kvalitnejšie poskytovanie tejto služby.

 

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 03.02.2016