Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Organizačné členenie   Vedenie   Predseda - Ing. Ján Mrva

Predseda - Ing. Ján Mrva

Dňom 20.08.2020 bol Uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 509 zo dňa 19.08.2020 do funkcie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vymenovaný Ing. Ján Mrva

Osobné údaje:  
Meno, priezvisko: Ing. Ján Mrva
Narodený: 17. októbra 1969
Trvalé bydlisko: Bratislava
Stav: ženatý, tri deti
  Životopis (pdf)
Ukončené vzdelanie: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, odbor geodézia a kartografia

Aktualizované 12.04.2021