Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Organizačné členenie   Vedenie   GTSÚ - Ing. Mário Schwab

GTSÚ - Ing. Mário Schwab

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 710/2020 zo dňa 11.11.2020 vymenovala dňom 19. 11. 2020 do funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Ing. Mária Schwaba.

Osobné údaje:  
Meno, priezvisko: Ing. Mário Schwab
Narodený: 19. októbra 1972
Trvalé bydlisko: Bratislava
Stav: ženatý, tri deti
   
Ukončené vzdelanie: Ekonomická univerzita v Bratislave, obchodná fakulta, odbor komerčné inžinierstvo

Aktualizované 23.11.2020