Preskočiť na obsah


Slovensky   ÚGKK SR   Archív   Správa katastra Žilina   Zmluvy   Zmluvy rok 2012 platné 2012

Zmluvy rok 2012 platné 2012


Všeobecný názov zmluvy Číslo zmluvy Identifikácia účastníkov zmlúv Celková hodnota predmetu zmluvy s DPH Dátum uzavr.
zmluvy
Dátum nadobud. účinnosti zmluvy Dátum skonč. platn. zmluvy
dod.č. Objednávateľ Dodávateľ v €
Január 2012
Február 2012
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 1/2012 Mesto Kysucké Nové Mesto, Nám. Slobody 94,024 01 Kysucké Nové Mesto / IČO:00314099 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 597,48 02.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 5/2012 Obec Valča, Valča 375, 038 35 Valča / IČO: 00317021 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 10.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 7/2012 DAKNA Námestovo, družstvo, Kliňanská cesta č. 970, 029 01 Námestovo / IČO: 36005762 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 11.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 4/2012 Obec Nededza, ul. Hlavná č. 1, 013 02 Nededza / IČO: 00321516 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 10.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 3/2012 Obec Klin, 029 41 Klin / IČO: 00314544 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 10.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 6/2012 Obec Konská, Konská 410, 013 13 Rajecké Teplice / IČO: 00648876 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 11.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 8/2012 Obec Lysica, Lysica č. 138, 013 05 Lysica / IČO: 00321460 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 10.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 2/2012 Obec Višňové, Višňové č. 556, 013 32 Višňové / IČO: 00648078 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 03.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 17/2012 Obec Kľače, Kľače č. 1, 013 19 Kľače /IČO: 00648914 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 199,16 23.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 21/2012 Obec Kvačany, Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica / IČO: 00315346 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 398,32 23.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 181/2011 Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s., Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / IČO: 36669105 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 199,16 21.12.11
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 184/2011 Lesné družstvo Krpeľany, Obecný úrad č. 138/7,038 54 Krpeľany / IČO: 36406619 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 28.12.11
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 180/2011 Poľnohospodárske družstvo Veličná, 027 54 Veličná / IČO: 00191205 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 1493,70 20.12.11
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 92/2011
dod. č. 1
Obec Rudina, Rudina 442, 023 31 Rudina/ 00314251 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 497,9 11.01.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 31/2011
dod. č. 1
EuroForest, s.r.o. Topoľová 26, 96001 Zvolen / IČO: 36627453 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 597,48 10.01.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 32/2011
dod. č. 1
EuroForest, s.r.o. Topoľová 26, 96001 Zvolen / IČO: 36627453 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 2389,92 11.01.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 34/2011
dod. č. 1
EuroForest, s.r.o. Topoľová 26, 960 01 Zvolen / IČO: 36627453 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 10.01.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 33/2011
dod. č. 1
EuroForest, s.r.o. Topoľová 26, 960 01 Zvolen / IČO: 36627453 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 2489,5 10.01.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 44/2011
dod. č. 1
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s., Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / IČO: 36669105 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 6273,54 19.12.11
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 43/2011
dod. č. 1
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s., Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / IČO: 36669105 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 1493,7 20.12.11
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 42/2011
dod. č. 1
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s., Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / IČO: 36669105 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 20.12.11
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 41/2011
dod. č. 1
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s., Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / IČO: 36669105 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 796,64 20.12.11
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 52/2011
dod. č. 1
Obec Rosina, Rosina č. 167, 013 22 Rosina / IČO: 00647519 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 17.01.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 7/2010
dod. č. 2
Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany / IČO: 00321273 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 11.01.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 22/2010
dod. č. 2
Mesto Vrútky, Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky / IČO: 00647209 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 02.01.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 17/2010
dod. č. 4
Obec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Čadca / IČO: 00314285 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 11.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 185/2011 Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo Bobrov, Družstevná 263, 029 42 Bobrov / IČO: 31585485 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 28.12.11
Dodatok k zmluve o dielo ROEP v k. ú. Trnové 144/2010
dod. č. 2
Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 Ing. Milan Kubáň GEOMETRA, Javorová 1010/5, 014 01 BytčaIČO:10978283 42 711,60 23.01.12 03.06.13
Dodatok k zmluve o dielo ROEP v k. ú. Teplička nad Váhom 136/2010
dod. č. 1
Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 PIPS s.r.o., Legionárska 23, 010 01 ŽilinaIČO:36014231 63 095,83 24.01.12 07.03.14
Dodatok k zmluve o dielo ROEP v k. ú. Turčianske Teplice 67/2008
dod. č. 5
Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská BystricaIČO:31633625 33 157,53 24.01.12 30.03.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 143/2011 Jánoš s.r.o., Bysterecká cesta 68, 034 01 Ružomberok / IČO: 31577890 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 20.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 10/2012 Obec Horný Hričov, Horný Hričov 191, 013 42 Horný Hričov / IČO: 00321290 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 30.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 12/2012 Obec Ivachnová, Ivachnová 7, 034 83 Liptovská Teplá / IČO: 00590444 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 30.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 13/2012 Obec Horná Štubňa, Horná Štubňa 455, 038 46 Horná Štubňa / IČO: 00316695 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 01.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 14/2012 Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov / IČO: 00314030 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 448,11 31.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 15/2012 Obec Rabča, Ul. Hlavná 426, 029 44 Rabča / IČO: 00314838 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 30.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 16/2012 Obec Jasenové, Jasenové č. 50, 013 19 Kľače / IČO: 00321346 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 99,58 31.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 18/2012 Obec Turčianske Kľačany, Turčianske Kľačany č. 179, 038 61 Vrútky / IČO: 00316971 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 99,58 27.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 19/2012 Obec Ťapešovo, Ťapešovo 83, 029 51 Lokca / IČO: 00314919 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 199,16 26.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 20/2012 Obec Lipovec, Hrabiny 290, 038 61 Vrútky / IČO: 00316776 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 99,58 27.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 22/2012 Obec Beňadiková, Beňadiková 17, 032 04 Beňadiková / IČO: 00315079 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 99,58 26.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 23/2012 Obec Liptovský Ján, Jána Kalinčiaka 39, 032 03 Liptovský Ján / IČO: 00315486 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 27.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 24/2012 Obec Liptovská Sielnica, Liptovská Sielnica 75, 032 23 Liptovská Sielnica / IČO: 00315419 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 497,9 26.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 26/2012 Obec Chlebnice, Chlebnice 186, 027 55 Chlebnice / IČO: 00314510 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 30.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 27/2012 Obec Veľké Rovné, Veľké Rovné 1621, 013 62 Veľké Rovné / IČO: 00321737 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 31.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 30/2012 Obec Radoľa, 023 36 Radoľa / IČO: 00623814 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 31.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 32/2012 Obec Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou č. 223, 023 03 / IČO: 00314366 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 01.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 34/2012 Obec Dubové, Dubové č. 50, 038 23 Dubové /IČO: 00316636 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 02.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 38/2012 Obec Stráža, Stráža 243, 013 04 Dolná Tižina / IČO: 00321630 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 99,58 06.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 41/2012 Obec Malý Čepčín, Malý Čepčín č. 14, 038 45 Malý Čepčín / IČO: 00316784 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 199,16 06.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 43/2012 Obec Liptovské Sliače, Seč 635/2, Stredný Seč, 034 84 Liptovské Sliače / IČO: 00315745 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 06.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 44/2012 Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka / IČO: 00648981 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 06.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 46/2012 Združenie súkr. vlastníkov lesov Kováčovo I. a Kováčovo II. Nová Bystrica – Riečnica Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 06.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 183/2011 Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená / IČO: 00314897 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 796,64 08.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 9/2012 Pozemkové spoločenstvo Urbár Čimhová, 027 12 Čimhová / IČO: 00630691 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 31.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 28/2012 Obec Podhorie, 1. Mája 194/61, 038 52 Sučany / IČO: 00316831 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 01.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 31/2012 Obec Ludrová, Ludrová 234, 034 71 Ludrová / IČO: 00315591 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 06.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 35/2012 Obec Pribylina, Pribylina č. 384, 032 42 Pribylina / IČO: 00315711 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 02.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 39/2012 Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice / IČO: 00317004 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 995,8 10.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 40/2012 Obec Liptovská Osada, 034 73 Liptovská Osada / IČO: 00315401 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 06.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 47/2012 Družstvo podielnikov Povina, družstvo, Povina 155, 023 33 Povina / IČO: 45849838 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 06.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 49/2012 Roľnícke družstvo Dovalovo, Dovalovo 515, 033 01 Liptovský Hrádok / IČO: 00633437 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 08.02.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 68/2010 dod. č. 2 Urbársky spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo Štefanov nad Oravou – horná časť, 027 44 Štefanov nad Oravou / IČO: 30226538 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 20.01.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 14/2011 dod. č. 1 Obec Malatiná, Malatiná 148, 026 01 Dolný Kubín / IČO: 00314641 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 07.02.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 16/2011 dod. č. 1 Obec Krpeľany, ul. Štefánikova 138/7, 038 54 Krpeľany / IČO: 00316750 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 13.02.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 235/2010 dod. č. 2 Obec Oravské Veselé, 029 62 Oravské Veselé / IČO: 00650498 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 09.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 45/2012 Obec Ďanová, Ďanová č. 22, 038 42 Ďanová / IČO: 00316644 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 199,16 09.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 58/2012 Obec Malá Čierna, Malá Čierna č. 55, 015 01 Rajec / IČO: 00632716 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 99,58 24.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 53/2012 Obec Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany / IČO: 00316962 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 13.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 52/2012 Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota / IČO: 00315338 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 13.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 51/2012 Obec Borcová, Borcová 45, 038 44 Jazernica/ IČO: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 199,16 13.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 64/2012 Obec Stránske, Stránske 168, 013 13 Rajecké Teplice / IČO: 00648884 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 20.02.12
Kolektívna zmluva pre zamestnancov štátnej služby Katastrálneho úradu v Žiline na rok 2012 KP-1/2012 ZO SLOVES pri Katastrálnom úrade v Žiline Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 0,00 20.02.12 01.03.12 31.12.12
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Katastrálneho úradu v Žiline na rok 2012 KP-2/2012 ZO SLOVES pri Katastrálnom úrade v Žiline Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 0,00 20.02.12 01.03.12 31.12.12
Marec 2012
Dodatok k zmluve o dielo ROEP v k. ú. Valentová 132/2010 dodatok č. 3 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 PIPS s.r.o.,Legionárska 23, 010 01 ŽilinaIČO:36014231 4 402,80 16.01.12 16.07.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 70/2012 Obec Dolný Hričov, 013 41 Dolný Hričov / IČO: 00321257 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 348,53 27.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 37/2012 Obec Valaská Dubová, 034 96 Valaská Dubová / IČO: 00315826 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 21.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 63/2012 Obec Terchová, sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová / IČO: 000321699 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 497,9 28.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 62/2012 Obec Horná Lehota, 027 41 Oravský Podzámok / IČO: 00314498 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 22.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 59/2012 Obec Lúčky, Lúčky č. 141, 034 82 Lúčky / IČO: 00315583 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 22.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 55/2012 Obec Štiavnik, Štiavnik č. 764, 013 55 Štiavnik / IČO: 00321627 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 23.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 73/2012 Obec Mojš, Mojš č. 147, 010 01 Mojš / IČO: 00321494 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 199,16 05.03.12
Dodatok k servisnej zmluve 126/2011 dodatok č. 1 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 Ľ.Zarevúcky EKOTHERM, L.Mikuláš 28.02.12 16.03.12 15.05.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 81/2012 Obec Rudinka, Rudinka 118, 023 31 / IČO: 00314269 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 199,16 08.03.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 56/2012 AGRODATE s.r.o., Folkušová 108, 038 42 Folkušová / IČO: 36401714 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 2489,5 01.03.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 66/2012 ŽIAREC poľnohospodárske družstvo, 027 44 Tvrdošín / IČO: 00191175 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 99,58 01.03.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 67/2012 Obec Zuberec, Hlavná 289, 027 32 Zuberec / IČO: 00315036 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 06.03.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 68/2012 Krajský pozemkový úrad v Žiline, A. Kmeťa č. 17, 010 01 Žilina / IČO: 37905562 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 6024,59 29.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 29/2012 Obec Kunerad, Kunerad č. 60, 013 13 Rajecké Teplice / IČO: 000648892 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 99,58 01.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 78/2012 Obec Rudinská Rudinská č. 125, 023 31 Rudina / IČO: 00314277 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 08.03.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 72/2012 Poľnohospodárske družstvo Belá – Dulice, Belá-Dulice 1, 038 11 Belá - Dulice / IČO: 00196452 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 1294,54 07.03.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 71/2012 Obec Šútovo, Fatranská 88, 038 54 Šútovo / IČO: 00316946 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 99,58 06.03.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 60/2012 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole, so sídlom v Kvačanoch, 032 23 Liptovská Sielnica / IČO: 00195588 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 199,16 05.03.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 48/2012 Poľnohospodárske družstvo Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec / IČO: 00195782 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 597,48 01.03.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 74/2012 Obec Jakubovany, Jakubovany 21, 032 04 Liptovský Ondrej / IČO: 00315273 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 199,16 09.03.12
Kúpna zmluva 91/2012 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 ERVE-Richard Végh, Medveďovej 21, 851 04 Bratislava, IČO: 104184790 23.03.12
Zmluva o dielo ROEP v k. ú. Oravice 93/2012 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 GEODET spol. s.r.o., Za hronským mostom 3, 960 01 Zvolen IČO:31644341 8 956,80 26.03.12 31.01.14
Dodatok k zmluve o dielo ROEP v k. ú. Stráža 56/2008Dodatok č. 4 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 AGRONCOS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica IČO:31633625 16 418,29 31.01.12 28.02.13
Dodatok k zmluve o dielo ROEP v k. ú. Nezbudská Lúčka 52/2008 Dodatok č. 5 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 AGRONCOS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica IČO:31633625 16 434,07 31.01.12 29.03.13
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 33/2012 Mesto Bytča, Námestie SR č. 1, 014 01 Bytča / IČO: 00321192 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 995,8 30.01.12 29.03.13
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 76/2012 Obec Zubrohlava, Plátennícka 464, 029 43 Zubrohlava / IČO: 00315044 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 08.03.12 29.03.13
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 80/2012 Obec Oravská Poruba, Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná / IČO: 00314757 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 497,9 15.03.12 29.03.13
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 83/2012 Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo / IČO: 00314676 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 497,9 20.03.12 29.03.13
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 84/2012 Mesto Žilina, Radničná 1, 011 31 Žilina / IČO: 00321796 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 946,01 23.03.12 29.03.13
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 109/2009
dodatok č. 13
Mesto Žilina, Radničná 1, 011 31 Žilina / IČO: 00321796 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 4 680,26 23.03.12 29.03.13
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 88/2010
dodatok č. 2
Obec Istebné, Istebné č. 142, 027 53 Istebné / IČO: 00314528 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina /
IČO: 37808095
298,74 16.01.12 29.03.13
Dodatok k zmluve o dielo ROEP v k. ú. Priekopa 22/1998 dodatok č. 17 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 Ing. Eva Jadroňová, Severná 15, 036 01 Martin
IČO:17849829
110796,22 19.03.12 31.07.12
Zmluva o dielo 90/2012 s prílohami 90/2012 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 Koval Systems, a.s., Krížna 950/10,
018 61 Beluša,
IČO: 31602029
11874,60 23.03.12 31.07.12

Nasledujúce zmluvy za rok 2012 sú zverejnené a nájdete ich v Centrálnom registri zmlúv na stránke http://www.crz.gov.sk/

Aktualizované 11.02.2013