Preskočiť na obsah


Zmluvy 2012

                                                                                                                                                                                                                                                                    Dátum:

Názov zmluvy      Cena    Obch.meno,sídlo            IČO        Predmet zmluvy       uzavretá/účinnosť  /ukonč.plat 


TN-02-2012         0,00   Obec.Mníchova Lehota  00311774  Poskyt. hrom. údajov    10.01.12/14.01.12/

TN-03-2012         0,00   LHP projekt s.r.o.

                                    M.Bela č.1, Trenčín      36347558  Poskyt. hrom. údajov    10.1.12/14.01.12/

PB-01-2012          0,00   Obec Jasenica             00317346  Poskyt. hrom. údajov   12.01.12/14.01.12/

IL-01-2012           0,00   Mesto Dubnica n/V.     00317209  Poskyt. hrom. údajov   04.01.12/14.01.12/

MY-01-2012          0,00   Obec Polianka            00309826  Poskyt. hrom. údajov   16.01.12/21.01.12/

MY-02-2012          0,00   LH Projekt-SK s.r.o. Piešťany

                                    8.mája 4387/15          3615919    Poskyt. hrom. údajov    16.01.12/21.01.12

 

 

MY-03-2012          0,00  LH Projekt-SK s.r.o. Piešťany

                                    8.mája 4387/15          3615919    Poskyt. hrom. údajov    16.01.12/21.01.12

TN-04-2012          0,00   LH Projekt-SK s.r.o. Piešťany

                                    8.mája 4387/15          3615919    Poskyt. hrom. údajov    11.01.12/21.01.12

PB-04-2012          0,00   Obec Horná Maríková  00317276   Poskyt. hrom. údajov    23.01.12/26.01.12/

PB-02.2012          0,00   Obec Pružina              00317730   Poskyt. hrom. údajov    23.01.12/26.01.12/

PB-03-2012          0,00   Obec Dolný Lieskov     00317179   Poskyt. hrom. údajov    23.01.12/26.01.12/

MY-04-2012          0,00   Mesto Myjava             00309745   Poskyt. hrom. údajov    24.01.12/26.01.12/  

                                    Nám.M.R.štefánika 560/4  

PD-01-2012           0,00   Obec Horná Ves        00318108   Poskyt. hrom. údajov    03.01.12/27.01.12/

PD-02-2012           0,00   Mesto Bojnice           00318001   Poskyt. hrom. údajov    03.01.12/27.01.12/

PD-04-2012           0,00   Mesto Nováky           00318361   Poskyt. hrom. údajov    03.01.12/27.01.12/

PD-05-2012           0,00   Obec Bystričany        00318019    Poskyt. hrom. údajov    04.01.12/27.01.12/

PD-06-2012           0,00   Obec Liešťany          00318230    Poskyt. hrom. údajov    09.01.12/27.01.12/

PD-08-2012           0,00   Obec Pravenec         00318434    Poskyt. hrom. údajov    10.01.12/27.01.12/

PD-09-2012           0,00   Obec Valaská Belá   00318531    Poskyt. hrom. údajov    10.01.12/27.01.12/

PD-14-2012           0,00   Obec Seč                00649074    Poskyt. hrom. údajov    11.01.12/27.01.12/

PD-15-2012           0,00   Obec Malinová         00318281   Poskyt. hrom. údajov    11.01.12/27.01.12/

PD-16-2012           0,00   Obec Nitrian. Rudno  00318345   Poskyt. hrom. údajov    10.01.12/27.01.12/

PD-17-2012           0,00   Obec Zem.Kostoľany 00651001   Poskyt. hrom. údajov    23.01.12/27.01.12/

KU-D2-18-2010      0,00   Ing.Vincent Dulina CZIPO, Kmeťova 36, Košice

                                                                   30674344   Dodatok ROEP Jalovec  29.12.11/31.01.12/30.11.12

KU-D10-20-2006    0,00   GEOEX,s.r.o., Kukučínova 5, Banská Bystrica

                                                                   31594212   Dodatok ROEP Čachtice 26.01.12/31.01.12/30.06.12

KU-D4-15-2008     0,00   GEOEX,s.r.o., Kukučínova 5, Banská Bystrica

                                                                   31594212   Dod.ROEP Košec.Rovne 26.01.12/31.01.12/30.06.12

KU-D2-22-2010     0,00   Ing.Ján Predajniansky-progeos,Vojenská 125,Levice

                                                                   34228173   Dodat. ROEP Nevidzany 26.01.12/31.01.12/30.07.13

KU-01-2012-HÚ     0,00   SLS a.s. Dolná 7, Banská Bystrica

                                                                   36669105    Poskyt. hrom. údajov    11.01.12/31.01.12/

KU-02-2012-HÚ     0,00   SLS a.s. Dolná 7, Banská Bystrica

                                                                   36669105    Poskyt. hrom. údajov    11.01.12/31.01.12/

KU-03-2012-HÚ    0,00   SLS a.s. Dolná 7, Banská Bystrica

                                                                   36669105    Poskyt. hrom. údajov    11.01.12/31.01.12/

KU-04-2012-HÚ    0,00   Ing.Ján Šimkovič, Chotárna 3392/2, Vrútky 

                                                                   41809980    Poskyt. hrom. údajov    11.01.12/31.01.12/

KU-05-2012-HÚ    0,00   EuroForest,s.r.o., Topoľova 26, Zvolen 

                                                                   36627453    Poskyt. hrom. údajov    12.01.12/31.01.12/

KU-06-2012-HÚ    0,00   EuroForest,s.r.o., Topoľova 26, Zvolen 

                                                                   36627453    Poskyt. hrom. údajov    12.01.12/31.01.12/

KU-07-2012-HÚ     0,00   EuroForest,s.r.o., Topoľova 26, Zvolen 

                                                                   36627453    Poskyt. hrom. údajov    12.01.12/31.01.12/

KU-08-2012-HÚ    0,00    LH Projekt-SK,s.r.o.,8.mája 4387/15,Piešťany

                                                                   36615919    Poskyt. hrom. údajov    23.01.12/31.01.12/

PD-10-2012          0,00   Obec Lehota pod Vtáčnikom

                                                                    00318256    Poskyt. hrom. údajov    10.01.12/31.01.12/

PD-21-2012          0,00   Obec Šútovce             00318507    Poskyt. hrom. údajov    24.01.12/31.01.12/

PD-22-2012          0,00   Obec Chvojnica          00649040    Poskyt. hrom. údajov    24.01.12/31.01.12/

PD-23-2012          0,00   Obec Podhradie         00318400    Poskyt. hrom. údajov    24.01.12/31.01.12/

IL-02-2012           0,00   LH Projekt-SK,s.r.o.,8.mája 4387/15,Piešťany

                                                                   36615919    Poskyt. hrom. údajov    20.01.12/31.01.12/

TN-05-2012          0,00   Mesto Nemšová         00311812    Poskyt. hrom. údajov    23.01.12/01.02.12/

KU-D2-24-2010      0,00   Ing.Pavel Lauko, Narcisova 2, Levice 

                                                                   34282181   Dod.ROEP Nitr.Sučany  30.01.12/01.02.12/31.01.14

KU-D3-17-2010      0,00   Ing. Pavel Lauko, Narcisova 2, Levice 

                                                                   34282181   Dod.ROEP Do.Vestenice 30.01.12/01.02.12/31.10.13

IL-03-2012            0,00   LH Projekt-SK s.r.o. Piešťany

                                     8.mája 4387/15         36615919   Poskyt. hrom. údajov    24.01.12/02.02.12/

PB-05-2012           0,00    Obec Horný Lieskov   00623695   Poskyt. hrom. údajov    30.01.12/02.02.12/

BN-03-2012           0,00    Obec Uhrovec            00311201  Poskyt. hrom. údajov    31.01.12/02.02.12/

BN-04-2012           0,00    Obec Podlužany        00310930   Poskyt. hrom. údajov    31.01.12/02.02.12/

TN-01-2012           0,00     EuroForest,s.r.o., Topoľova 26, Zvolen 

                                                                    36627453   Poskyt. hrom. údajov    04.01.12/31.01.12/

TN-06-2012           0,00     Obec Veľká Hradná  00312134   Poskyt. hrom. údajov    30.01.12/31.01.12/

BN-02-2012           0,00     Obec Rybany          00311049   Poskyt. hrom. údajov    31.01.12/04.02.12/

BN-05-2012           0,00     Obec Prusy             00311006   Poskyt. hrom. údajov    31.01.12/04.02.12/

BN-06-2012           0,00     Obec Borčany          31825474   Poskyt. hrom. údajov    31.01.12/04.02.12/

BN-07-2012           0,00     Obec Miezgovce      00310760   Poskyt. hrom. údajov    31.01.12/04.02.12/

BN-08-2012           0,00     Obec Horné Naštice  00310433   Poskyt. hrom. údajov    31.01.12/04.02.12/

BN-10-2012           0,00     Obec Veľ.Držkovce   00310417   Poskyt. hrom. údajov    31.01.12/04.02.12/

PD-03-2012           0,00     Mesto Handlová      00318094   Poskyt. hrom. údajov    31.01.12/04.02.12/

PD-11-2012           0,00     Obec Dol.Vestenice  00318086   Poskyt. hrom. údajov    10.01.12/04.02.12/

PD-12-2012           0,00     Obec Diviaky n/Nitr. 00318060   Poskyt. hrom. údajov    11.01.12/04.02.12/

PD-13-2012           0,00     Obec Kocurany        00648868   Poskyt. hrom. údajov    11.01.12/04.02.12/

PD-18-2012           0,00     Obec Div.Nová Ves  00318051   Poskyt. hrom. údajov    23.01.12/04.02.12/

PD-20-2012           0,00     Obec Rud.Lehota    00648566   Poskyt. hrom. údajov    23.01.12/04.02.12/

PD-24-2012           0,00     Obec Tužina          00318523   Poskyt. hrom. údajov     24.01.12/04.02.12/

BN-11-2012        199,00     MVL AGRO,s.r.o.,Malé Chlievany 67,Bánovce nad bebravou

                                                                   34135286   Poskyt. hrom. údajov     31.01.12/04.02.12/

KU-D2-02-2009      0,00     Ing.Jozef Krautschneider EKOPED, M.R.šrefánika 32, Žilina

                                                                    17929601   Dodatok ROEP Košeca  30.01.12/09.02.12/30.05.13

BN-01-2012           0,00    Obec Nedašovce        00310808  Poskyt. hrom. údajov    31.01.12/09.02.12/ 

TN-07-2012           0,00    Obec Neporadza        00311821  Poskyt. hrom. údajov    06.02.12/14.02.12/ 

 

BN-12-2012         99,58    Vladimír Podlucký                      Poskyt. hrom. údajov    31.01.12/09.02.12/

MY-05-2012          0,00    Obec Brestovec         00309435  Poskyt. hrom. údajov    09.02.12/11.02.12/ 

BN-09-2012           0,00    Obec Pochabany       00800031  Poskyt. hrom. údajov    31.01.12/15.02.12/

PE-01-2012           0,00    Mesto partizánske     00310905  Poskyt. hrom. údajov    03.01.12/22.02.12/

PE-02-2012           0,00    Obec Veľké Uherce    00311057  Poskyt. hrom. údajov    03.01.12/22.02.12/

PE-03-2012           0,00    Obec Chynorany       00310506  Poskyt. hrom. údajov    03.01.12/22.02.12/

PE-04-2012           0,00    Obec Malé Uherce     34006737  Poskyt. hrom. údajov    12.01.12/22.02.12/

PE-05-2012           0,00    Obec Klátova N.Ves   00310549  Poskyt. hrom. údajov    13.01.12/22.02.12/

PE-06-2012           0,00    Obec Veľký Klíž         00311308  Poskyt. hrom. údajov    13.01.12/22.02.12/

PE-07-2012           0,00    OPÚ v Prievidzi , Mariánska č.6, Prievidza        

                                                                    37916343  Poskyt. hrom. údajov    16.01.12/22.02.12/

PE-08-2012           0,00    Obec Bošany             00310255  Poskyt. hrom. údajov    17.01.12/22.02.12/

PE-09-2012           0,00    Obec Ostratice           00310549  Poskyt. hrom. údajov    13.01.12/22.02.12/

PE-10-2012           0,00    Obec Kolačno            00310557  Poskyt. hrom. údajov    30.01.12/23.02.12/

PE-11-2012           0,00    Obec Livina               00699276  Poskyt. hrom. údajov    30.01.12/23.02.12/

PE-12-2012           0,00    Obec Nedanovce        00310794  Poskyt. hrom. údajov    30.01.12/23.02.12/

PE-13-2012           0,00    Obec Veľ.Kršteňany    00311278  Poskyt. hrom. údajov    06.02.12/23.02.12/

PE-14-2012           0,00    Obec Krásno                              Poskyt. hrom. údajov    31.01.12/23.02.12/

PE-15-2012           0,00    Obec Žabokreky n/N.  00311375  Poskyt. hrom. údajov    08.02.12/23.02.12/

TN-08-2012           0,00    Mesto Trenčín            00312037  Poskyt. hrom. údajov    09.02.12/23.02.12/

KU-D2-01-2009     0,00    Geometra s.r.o.TN      36298387  Dodatok ROEP Trhánky 30.01.12/06.03.12/30.11.12

KU-D2-15-2009     0,00    Geometra s.r.o.TN      36298387  Dodatok ROEP Nosice 30.01.12/06.03.12/28.02.13  

 

Ostatné zmluvy za rok 2012 sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv http://www.crz.gov.sk/

               

 

Aktualizované 06.02.2013