Preskočiť na obsah


Zmluvy 2011

Číslo zmluvy
PDF skenovaná verziascan
Predmet zmluvy
PDF textová verziatext
Dodávateľ
Dátum
zverejnenia
Dátum
účinnosti
01/2010-ROEP Spracovanie ROEP v k.ú. Fričkovce Geocomp Bardejov, s.r.o. 3.3.2011 4.3.2011
D01/2011/01/2010 Dodatok č.1 k zmluve 01/2010-ROEP Geocomp Bardejov, s.r.o. 29.7.2011 29.4.2011
D02/2011/01/2010 Dodatok č.2 k zmluve 01/2010-ROEP Geocomp Bardejov, s.r.o. 10.10.2011 11.10.2011
02/2010-ROEP Spracovanie ROEP v k.ú. Hertník Miroslav Ščurka - geodet 3.3.2011 4.3.2011
03/2010-ROEP Spracovanie ROEP v k.ú. Osikov Geocomp Bardejov, s.r.o. 3.3.2011 4.3.2011
D01/2011/03/2010 Dodatok č.1 k zmluve 03/2010-ROEP Geocomp Bardejov, s.r.o. 10.10.2011 11.10.2011
D02/2011/03/2010 Dodatok č.2 k zmluve 03/2010-ROEP Geocomp Bardejov, s.r.o. 2.11.2011 3.11.2011
04/2010-ROEP Spracovanie ROEP v k.ú. Suchá GEOKART PREŠOV s.r.o. 3.3.2011 4.3.2011
D01/2011/04/2010 Dodatok č.1 k zmluve 04/2010-ROEP GEOKART PREŠOV s.r.o. 29.7.2011 30.6.2011
05/2010-ROEP Spracovanie ROEP v k.ú. Varechovce Geocomp Bardejov, s.r.o. 3.3.2011 4.3.2011
D01/2011/05/2010 Dodatok č.1 k zmluve 05/2010-ROEP Geocomp Bardejov, s.r.o. 11.8.2011 12.8.2011
D02/2011/05/2010 Dodatok č.2 k zmluve 05/2010-ROEP Geocomp Bardejov, s.r.o. 10.10.2011 11.10.2011
06/2010-ROEP Spracovanie ROEP v k.ú. Majerovce Andrej Mačuga - GeoComp 3.3.2011 4.3.2011
D01/2011/06/2010 Dodatok č.1 k zmluve 06/2010-ROEP Andrej Mačuga - GeoComp 29.7.2011 30.6.2011
D02/2011/06/2010 Dodatok č.2 k zmluve 06/2010-ROEP Andrej Mačuga - GeoComp 25.8.2011 26.8.2011
D03/2011/06/2010 Dodatok č.3 k zmluve 06/2010-ROEP Andrej Mačuga - GeoComp 2.11.2011 3.11.2011
07/2010-ROEP Spracovanie ROEP v k.ú. Zlatník Zdeno Baláž - GEODET 3.3.2011 4.3.2011
08/2010-ROEP Spracovanie ROEP v k.ú. Petkovce Andrej Mačuga - GeoComp 3.3.2011 4.3.2011
D01/2011/08/2010 Dodatok č.1 k zmluve 08/2010-ROEP Andrej Mačuga - GeoComp 29.7.2011 30.6.2011
D02/2011/08/2010 Dodatok č.2 k zmluve 08/2010-ROEP Andrej Mačuga - GeoComp 25.8.2011 26.8.2011
09/2010-ROEP Spracovanie ROEP v k.ú. Skrabské Marta Sotáková - GEODESA 3.3.2011 4.3.2011
10/2010-ROEP Spracovanie ROEP v k.ú. Štefanovce
pri Ondave
GEODET SNINA, s.r.o. 3.3.2011 4.3.2011
D01/2011/10/2010 Dodatok č.1 k zmluve 10/2010-ROEP GEODET SNINA, s.r.o. 29.7.2011 20.5.2011
11/2010-ROEP Spracovanie ROEP v k.ú. Vlača Ing. Ján Lisoň - LISONORD 3.3.2011 4.3.2011
D01/2011/11/2010 Dodatok č.1 k zmluve 11/2010-ROEP Ing. Ján Lisoň - LISONORD 29.11.2011 30.11.2011
12/2010-ROEP Spracovanie ROEP v k.ú. Vyšný Kazimír Ing. Ján Lisoň - LISONORD 3.3.2011 4.3.2011
13/2010-ROEP Spracovanie ROEP v k.ú. Vyšný Žipov Ing. Ján Lisoň - LISONORD 3.3.2011 4.3.2011
14/2010-ROEP Spracovanie ROEP v k.ú. Radvanovce AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o. 3.3.2011 4.3.2011
D01/2011/14/2010 Dodatok č.1 k zmluve 14/2010-ROEP AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o. 29.7.2011 29.4.2011
D02/2011/14/2010 Dodatok č.2 k zmluve 14/2010-ROEP AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o. 23.1.2012 24.1.2012
15/2010-ROEP Spracovanie ROEP v k.ú. Tovarné GEOPLAN Prešov, s.r.o. 3.3.2011 4.3.2011
D01/2011/15/2010 Dodatok č.1 k zmluve 15/2010-ROEP GEOPLAN Prešov, s.r.o. 29.7.2011 28.2.2011
D02/2011/15/2010 Dodatok č.2 k zmluve 15/2010-ROEP GEOPLAN Prešov, s.r.o. 15.12.2011 16.12.2011
D03/2011/15/2010 Dodatok č.3 k zmluve 15/2010-ROEP GEOPLAN Prešov, s.r.o. 11.1.2012 12.1.2012
16/2010-ROEP Spracovanie ROEP v k.ú. Tovarnianska
Polianka
Ing. Jozef Fencák, F-GEODET 3.3.2011 4.3.2011
1/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 18.3.2011 19.3.2011
2/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
3/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
4/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
5/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
6/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
7/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
8/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 25.3.2011 26.3.2011
9/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
10/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
11/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
12/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
13/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
14/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
15/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
16/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 18.3.2011 19.3.2011
17/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
18/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
19/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
20/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
21/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
22/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
23/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
24/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
25/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
26/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
27/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
28/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 23.3.2011 24.3.2011
29/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
30/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 18.3.2011 19.3.2011
31/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
32/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 18.3.2011 19.3.2011
33/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
34/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
35/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
36/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
37/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
38/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 18.3.2011 19.3.2011
39/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
40/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
41/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
42/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
43/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 18.3.2011 19.3.2011
44/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
45/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
46/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
47/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
48/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 18.3.2011 19.3.2011
49/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
50/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
51/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 18.3.2011 19.3.2011
52/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
53/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
54/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
55/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
56/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
57/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
58/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
59/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
60/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
61/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
62/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
63/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
64/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
65/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
66/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
67/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
68/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 18.3.2011 19.3.2011
69/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
70/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
71/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
72/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
73/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
74/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
75/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
76/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
77/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 23.3.2011 24.3.2011
78/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
79/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
80/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
81/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
82/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
83/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 18.3.2011 19.3.2011
84/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 23.3.2011 24.3.2011
85/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
86/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
87/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
88/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
89/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
90/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
91/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 7.3.2011 8.3.2011
92/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
93/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 7.3.2011 8.3.2011
94/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
95/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
96/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
97/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
98/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
99/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
100/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 18.3.2011 19.3.2011
101/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
102/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
103/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 5.4.2011 6.4.2011
104/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
105/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
106/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
107/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 18.3.2011 19.3.2011
108/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
109/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
110/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
111/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
112/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
113/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
114/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
115/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 18.3.2011 19.3.2011
116/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 7.3.2011 8.3.2011
117/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 25.3.2011 26.3.2011
118/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 7.3.2011 8.3.2011
119/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 7.3.2011 8.3.2011
120/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 23.3.2011 24.3.2011
121/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 7.3.2011 8.3.2011
122/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 7.3.2011 8.3.2011
123/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
124/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
125/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 29.3.2011 30.3.2011
126/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 29.3.2011 30.3.2011
127/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
128/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 29.3.2011 30.3.2011
129/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 29.3.2011 30.3.2011
130/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
131/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 25.3.2011 26.3.2011
132/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 7.3.2011 8.3.2011
133/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 25.3.2011 26.3.2011
134/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
135/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
136/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
137/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
138/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
139/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 7.3.2011 8.3.2011
140/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
141/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
142/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 8.3.2011 9.3.2011
143/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
144/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
145/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
146/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
147/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 18.3.2011 19.3.2011
148/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 8.3.2011 9.3.2011
149/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 8.3.2011 9.3.2011
150/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
151/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.3.2011 5.3.2011
152/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 7.3.2011 8.3.2011
153/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 29.3.2011 30.3.2011
154/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 7.3.2011 8.3.2011
155/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
156/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
157/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
158/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 23.3.2011 24.3.2011
159/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 23.3.2011 24.3.2011
160/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 7.3.2011 8.3.2011
161/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
162/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
163/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
164/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
165/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 18.3.2011 19.3.2011
166/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
167/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
168/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 29.3.2011 30.3.2011
169/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 7.4.2011 8.4.2011
170/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 23.3.2011 24.3.2011
171/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 8.3.2011 9.3.2011
172/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 8.3.2011 9.3.2011
173/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 8.3.2011 9.3.2011
174/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 8.3.2011 9.3.2011
175/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 8.3.2011 9.3.2011
176/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 8.3.2011 9.3.2011
177/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 8.3.2011 9.3.2011
178/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 8.3.2011 9.3.2011
179/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 8.3.2011 9.3.2011
180/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 8.3.2011 9.3.2011
181/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 8.3.2011 9.3.2011
182/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 8.3.2011 9.3.2011
183/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 8.3.2011 9.3.2011
184/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
186/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
187/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
188/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
189/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 7.3.2011 8.3.2011
190/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 8.3.2011 9.3.2011
191/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 8.3.2011 9.3.2011
191/2011-HU-D1 Dodatok č.1 k zmluve č.191/2011-HU Katastrálny úrad v Prešove 5.12.2011 6.12.2011
192/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 8.3.2011 9.3.2011
193/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 8.3.2011 9.3.2011
193/2011-HU-D1 Dodatok č.1 k zmluve č.193/2011-HU Katastrálny úrad v Prešove 1.4.2011 2.4.2011
194/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 18.3.2011 19.3.2011
0103/2011 Servis kopírok FAX & COPY Prešov spol. s r.o. 8.3.2011 9.3.2011
195/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 7.4.2011 8.4.2011
196/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 23.3.2011 24.3.2011
197/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
198/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 10.3.2011 11.3.2011
199/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 10.3.2011 11.3.2011
200/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 10.3.2011 11.3.2011
201/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 10.3.2011 11.3.2011
202/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 10.3.2011 11.3.2011
203/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 10.3.2011 11.3.2011
204/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 18.3.2011 19.3.2011
205/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 6.4.2011 7.4.2011
206/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 7.4.2011 8.4.2011
207/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
207/2011-HU-D1 Dodatok č.1 k zmluve č.207/2011-HU Katastrálny úrad v Prešove 5.4.2011 6.4.2011
208/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.3.2011 18.3.2011
209/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 18.3.2011 19.3.2011
210/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 23.3.2011 24.3.2011
211/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 30.3.2011 31.3.2011
212/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 30.3.2011 31.3.2011
213/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 30.3.2011 31.3.2011
214/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 5.4.2011 6.4.2011
215/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 30.6.2011 1.7.2011
217/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 25.3.2011 26.3.2011
218/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 25.3.2011 26.3.2011
219/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 25.3.2011 26.3.2011
220/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 25.3.2011 26.3.2011
221/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 5.4.2011 6.4.2011
222/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 2.8.2011 3.8.2011
223/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 1.4.2011 2.4.2011
224/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 1.4.2011 2.4.2011
225/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 1.4.2011 2.4.2011
226/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.4.2011 5.4.2011
227/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 3.5.2011 4.5.2011
228/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 5.4.2011 6.4.2011
229/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 5.4.2011 6.4.2011
230/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 2.8.2011 3.8.2011
231/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.5.2011 5.5.2011
232/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.5.2011 5.5.2011
233/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 31.5.2011 1.6.2011
234/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 5.4.2011 6.4.2011
235/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 5.4.2011 6.4.2011
236/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 29.3.2011 30.3.2011
237/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 29.3.2011 30.3.2011
238/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 29.3.2011 30.3.2011
239/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 29.3.2011 30.3.2011
240/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 29.3.2011 30.3.2011
241/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 29.3.2011 30.3.2011
242/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 29.3.2011 30.3.2011
243/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 29.3.2011 30.3.2011
244/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 29.3.2011 30.3.2011
245/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 29.3.2011 30.3.2011
246/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 29.3.2011 30.3.2011
247/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 29.3.2011 30.3.2011
248/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 29.3.2011 30.3.2011
249/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 27.4.2011 28.4.2011
250/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 27.4.2011 28.4.2011
251/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 5.5.2011 6.5.2011
252/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 3.5.2011 4.5.2011
253/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 5.5.2011 6.5.2011
254/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 2.8.2011 3.8.2011
255/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 27.4.2011 28.4.2011
256/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 20.6.2011 21.6.2011
257/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 12.4.2011 13.4.2011
258/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 5.5.2011 6.5.2011
259/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 3.5.2011 4.5.2011
260/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 12.4.2011 13.4.2011
31032011 Dodávka kancelárskych potrieb ATAP - Jozef Holovač 19.4.2011 20.4.2011
261/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.5.2011 5.5.2011
262/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.5.2011 5.5.2011
263/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 28.4.2011 29.4.2011
264/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 3.5.2011 4.5.2011
265/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 20.6.2011 21.6.2011
266/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 10.5.2011 11.5.2011
267/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.5.2011 5.5.2011
268/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 5.5.2011 6.5.2011
269/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 2.5.2011 3.5.2011
270/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 10.5.2011 11.5.2011
271/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 10.5.2011 11.5.2011
272/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 10.5.2011 11.5.2011
272/2011-HU-D1 Dodatok č.1 k zmluve č.272/2011-HU Katastrálny úrad v Prešove 30.6.2011 1.7.2011
273/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.5.2011 5.5.2011
274/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 5.5.2011 6.5.2011
275/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 9.6.2011 10.6.2011
276/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 2.6.2011 3.6.2011
277/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 2.6.2011 3.6.2011
278/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 6.9.2011 7.9.2011
279/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 31.5.2011 1.6.2011
280/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 13.6.2011 14.6.2011
281/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 31.5.2011 1.6.2011
282/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 31.5.2011 1.6.2011
283/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 14.10.2011 15.10.2011
284/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 13.7.2011 14.7.2011
285/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 9.6.2011 10.6.2011
286/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 7.7.2011 8.7.2011
287/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 31.5.2011 1.6.2011
289/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 30.6.2011 1.7.2011
290/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 13.6.2011 14.6.2011
291/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 13.6.2011 14.6.2011
292/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 2.8.2011 3.8.2011
293/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 13.6.2011 14.6.2011
294/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 30.6.2011 1.7.2011
295/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 13.6.2011 14.6.2011
296/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 2.8.2011 3.8.2011
297/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 30.6.2011 1.7.2011
298/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 29.9.2011 30.9.2011
299/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 30.6.2011 1.7.2011
301/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 2.8.2011 3.8.2011
302/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 30.6.2011 1.7.2011
303/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 30.6.2011 1.7.2011
304/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 14.10.2011 15.10.2011
305/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 2.8.2011 3.8.2011
306/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 2.8.2011 3.8.2011
307/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 2.8.2011 3.8.2011
308/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 2.8.2011 3.8.2011
309/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 10.8.2011 11.8.2011
310/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 2.8.2011 3.8.2011
311/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 13.7.2011 14.7.2011
D01/2010/1/2009 Dodatok č.1 k zmluve 1/2009-ROEP Geocomp Bardejov, s.r.o. 28.7.2011 15.11.2010
D01/2011/14/2008 Dodatok č.1 k zmluve 14/2008-ROEP Marta Sotáková - GEODESA 29.7.2011 30.3.2011
D02/2011/14/2008 Dodatok č.2 k zmluve 14/2008-ROEP Marta Sotáková - GEODESA 27.10.2011 28.10.2011
D08/2010/15/2006 Dodatok č.8 k zmluve 15/2006-ROEP Štefan Gulaši-GEODET 29.7.2011 30.8.2010
D09/2010/15/2006 Dodatok č.9 k zmluve 15/2006-ROEP Štefan Gulaši-GEODET 29.7.2011 15.12.2010
D10/2011/15/2006 Dodatok č.10 k zmluve 15/2006-ROEP Štefan Gulaši-GEODET 29.7.2011 31.3.2011
D11/2011/15/2006 Dodatok č.11 k zmluve 15/2006-ROEP Štefan Gulaši-GEODET 29.7.2011 30.6.2011
D12/2011/15/2006 Dodatok č.12 k zmluve 15/2006-ROEP Štefan Gulaši-GEODET 17.10.2011 18.10.2011
D03/2010/15/2008 Dodatok č.3 k zmluve 15/2008-ROEP GEOPLAN Prešov, s r.o. 29.7.2011 30.8.2010
D04/2011/15/2008 Dodatok č.4 k zmluve 15/2008-ROEP GEOPLAN Prešov, s r.o. 29.7.2011 9.2.2011
D05/2011/15/2008 Dodatok č.5 k zmluve 15/2008-ROEP GEOPLAN Prešov, s r.o. 29.7.2011 8.7.2011
D06/2011/15/2008 Dodatok č.6 k zmluve 15/2008-ROEP GEOPLAN Prešov, s r.o. 5.12.2011 6.12.2011
D03/2010/03/2009 Dodatok č.3 k zmluve 3/2009-ROEP Geocomp Bardejov, s.r.o. 29.7.2011 14.9.2010
D04/2010/03/2009 Dodatok č.4 k zmluve 3/2009-ROEP Geocomp Bardejov, s.r.o. 29.7.2011 24.11.2010
D01/2011/07/2008 Dodatok č.1 k zmluve 7/2008-ROEP Ing. Ján Lisoň - LISONORD 29.7.2011 29.3.2011
D02/2011/07/2008 Dodatok č.2 k zmluve 7/2008-ROEP Ing. Ján Lisoň - LISONORD 29.9.2011 30.9.2011
D03/2011/07/2008 Dodatok č.3 k zmluve 7/2008-ROEP Ing. Ján Lisoň - LISONORD 28.10.2011 29.10.2011
D03/2011/16/2008 Dodatok č.3 k zmluve 16/2008-ROEP GEOPLAN Prešov, s r.o. 29.7.2011 31.3.2011
D01/2010/11/2008 Dodatok č.1 k zmluve 11/2008-ROEP Jozef Pružinský 29.7.2011 30.9.2010
D02/2011/11/2008 Dodatok č.2 k zmluve 11/2008-ROEP Jozef Pružinský 29.7.2011 4.5.2011
D03/2011/11/2008 Dodatok č.3 k zmluve 11/2008-ROEP Jozef Pružinský 9.8.2011 10.8.2011
D04/2011/11/2008 Dodatok č.4 k zmluve 11/2008-ROEP Jozef Pružinský 28.10.2011 29.10.2011
D01/2011/04/2008 Dodatok č.1 k zmluve 4/2008-ROEP Ing.Tovarňáková Iveta-TOGEO 29.7.2011 31.3.2011
D02/2011/04/2008 Dodatok č.2 k zmluve 4/2008-ROEP Ing.Tovarňáková Iveta-TOGEO 13.9.2011 14.9.2011
D03/2011/04/2008 Dodatok č.3 k zmluve 4/2008-ROEP Ing.Tovarňáková Iveta-TOGEO 19.10.2011 20.10.2011
D23/2010/15/2001 Dodatok č.23 k zmluve 15/2001-ROEP GEOKART PREŠOV s.r.o. 29.7.2011 19.10.2010
D24/2010/15/2001 Dodatok č.24 k zmluve 15/2001-ROEP GEOKART PREŠOV s.r.o. 29.7.2011 30.12.2010
D25/2011/15/2001 Dodatok č.25 k zmluve 15/2001-ROEP GEOKART PREŠOV s.r.o. 29.7.2011 14.3.2011
D26/2011/15/2001 Dodatok č.26 k zmluve 15/2001-ROEP GEOKART PREŠOV s.r.o. 29.7.2011 25.5.2011
D27/2011/15/2001 Dodatok č.27 k zmluve 15/2001-ROEP GEOKART PREŠOV s.r.o. 9.8.2011 10.8.2011
D28/2011/15/2001 Dodatok č.28 k zmluve 15/2001-ROEP GEOKART PREŠOV s.r.o. 23.1.2012 24.1.2012
D01/2010/32/2009 Dodatok č.1 k zmluve 32/2009-ROEP Ing.Viera Nagyová 29.7.2011 30.12.2010
D01/2011/08/2008 Dodatok č.1 k zmluve 8/2008-ROEP Jozef Pružinský 29.7.2011 28.3.2011
D02/2011/08/2008 Dodatok č.2 k zmluve 8/2008-ROEP Jozef Pružinský 29.9.2011 30.9.2011
D03/2011/08/2008 Dodatok č.3 k zmluve 8/2008-ROEP Jozef Pružinský 28.10.2011 29.10.2011
D02/2010/05/2009 Dodatok č.2 k zmluve 5/2009-ROEP Geodézia Bardejov, s.r.o. 29.7.2011 20.12.2010
D03/2011/05/2009 Dodatok č.3 k zmluve 5/2009-ROEP Geodézia Bardejov, s.r.o. 29.7.2011 20.1.2011
D04/2011/05/2009 Dodatok č.4 k zmluve 5/2009-ROEP Geodézia Bardejov, s.r.o. 29.7.2011 31.5.2011
D05/2011/05/2009 Dodatok č 5 k zmluve 5/2009-ROEP Geodézia Bardejov, s.r.o. 11.8.2011 12.8.2011
D06/2011/05/2009 Dodatok č 6 k zmluve 5/2009-ROEP Geodézia Bardejov, s.r.o. 15.11.2011 16.11.2011
D01/2010/09/2009 Dodatok č.1 k zmluve 9/2009-ROEP Ing.Viera Nagyová-geodetické práce 29.7.2011 30.11.2010
D02/2011/09/2009 Dodatok č.2 k zmluve 9/2009-ROEP Ing.Viera Nagyová-geodetické práce 29.7.2011 28.2.2011
D03/2011/09/2009 Dodatok č.3 k zmluve 9/2009-ROEP Ing.Viera Nagyová-geodetické práce 29.7.2011 30.6.2011
D04/2011/09/2009 Dodatok č.4 k zmluve 9/2009-ROEP Ing.Viera Nagyová-geodetické práce 17.10.2011 18.10.2011
D01/2011/12/2008 Dodatok č.1 k zmluve 12/2008-ROEP Jozef Pružinský 29.7.2011 31.3.2011
D02/2011/12/2008 Dodatok č.2 k zmluve 12/2008-ROEP Jozef Pružinský 9.8.2011 10.8.2011
D03/2011/12/2008 Dodatok č.3 k zmluve 12/2008-ROEP Jozef Pružinský 28.10.2011 29.10.2011
D01/2010/19/2009 Dodatok č.1 k zmluve 19/2009-ROEP Štefan Gulaši-GEODET 29.7.2011 30.10.2010
D02/2011/19/2009 Dodatok č.2 k zmluve 19/2009-ROEP Štefan Gulaši-GEODET 2.11.2011 3.11.2011
D02/2010/09/2008 Dodatok č.2 k zmluve 9/2008-ROEP Geoplán, spol. s r.o.,Poprad 29.7.2011 30.9.2010
D03/2010/09/2008 Dodatok č.3 k zmluve 9/2008-ROEP Geoplán, spol. s r.o.,Poprad 29.7.2011 22.11.2010
D04/2011/09/2008 Dodatok č.4 k zmluve 9/2008-ROEP Geoplán, spol. s r.o.,Poprad 29.7.2011 7.3.2011
D05/2011/09/2008 Dodatok č.5 k zmluve 9/2008-ROEP Geoplán, spol. s r.o.,Poprad 29.9.2011 30.9.2011
D06/2011/09/2008 Dodatok č.6 k zmluve 9/2008-ROEP Geoplán, spol. s r.o.,Poprad 27.10.2011 28.10.2011
D06/2010/10/2007 Dodatok č.6 k zmluve 10/2007-ROEP PIPS,s.r.o. 29.7.2011 31.8.2010
D07/2010/10/2007 Dodatok č.7 k zmluve 10/2007-ROEP PIPS,s.r.o. 29.7.2011 15.12.2010
D08/2011/10/2007 Dodatok č.8 k zmluve 10/2007-ROEP PIPS,s.r.o. 29.7.2011 30.3.2011
D09/2011/10/2007 Dodatok č.9 k zmluve 10/2007-ROEP PIPS,s.r.o. 29.7.2011 31.3.2011
D01/2011/18/2009 Dodatok č.1 k zmluve 18/2009-ROEP PIPS,s.r.o. 29.7.2011 11.7.2011
D02/2010/06/2009 Dodatok č.2 k zmluve 6/2009-ROEP Geodézia Bardejov, s.r.o. 29.7.2011 20.12.2010
D03/2011/06/2009 Dodatok č.3 k zmluve 6/2009-ROEP Geodézia Bardejov, s.r.o. 29.7.2011 20.1.2011
D04/2011/06/2009 Dodatok č.4 k zmluve 6/2009-ROEP Geodézia Bardejov, s.r.o. 29.7.2011 18.2.2011
D05/2011/06/2009 Dodatok č.5 k zmluve 6/2009-ROEP Geodézia Bardejov, s.r.o. 5.12.2011 6.12.2011
D02/2010/10/2008 Dodatok č.2 k zmluve 10/2008-ROEP Progres GEO, s.r.o. 29.7.2011 30.9.2010
D03/2011/10/2008 Dodatok č.3 k zmluve 10/2008-ROEP Progres GEO, s.r.o. 29.7.2011 9.3.2011
D04/2011/10/2008 Dodatok č.4 k zmluve 10/2008-ROEP Progres GEO, s.r.o. 29.7.2011 23.6.2011
D05/2011/10/2008 Dodatok č.5 k zmluve 10/2008-ROEP Progres GEO, s.r.o. 6.9.2011 7.9.2011
D01/2010/10/2009 Dodatok č.1 k zmluve 10/2009-ROEP Miroslav Ščurka - geodet 29.7.2011 30.10.2010
D02/2010/01/2008 Dodatok č.2 k zmluve 1/2008-ROEP Ing.Ján Dzurišin-GEOING 29.7.2011 22.9.2010
D03/2011/01/2008 Dodatok č.3 k zmluve 1/2008-ROEP Ing.Ján Dzurišin-GEOING 29.7.2011 11.3.2011
D04/2011/01/2008 Dodatok č.4 k zmluve 1/2008-ROEP Ing.Ján Dzurišin-GEOING 29.7.2011 31.3.2011
D02/2011/02/2008 Dodatok č.2 k zmluve 2/2008-ROEP Ing.Ján Dzurišin-GEOING 29.7.2011 7.3.2011
D02/2009/13/2008 Dodatok č.2 k zmluve 13/2008-ROEP Ján Štelmach-geodet 9.8.2011 8.12.2009
D03/2010/13/2008 Dodatok č.3 k zmluve 13/2008-ROEP Ján Štelmach-geodet 29.7.2011 30.9.2010
D04/2011/13/2008 Dodatok č.4 k zmluve 13/2008-ROEP Ján Štelmach-geodet 29.7.2011 2.5.2011
D05/2011/13/2008 Dodatok č.5 k zmluve 13/2008-ROEP Ján Štelmach-geodet 25.8.2011 26.8.2011
D06/2011/13/2008 Dodatok č.6 k zmluve 13/2008-ROEP Ján Štelmach-geodet 2.11.2011 3.11.2011
D19/2010/43/1998 Dodatok č.19 k zmluve 43/1998-ROEP Štefan Gulaši-GEODET 29.7.2011 30.9.2010
D20/2011/43/1998 Dodatok č.20 k zmluve 43/1998-ROEP Štefan Gulaši-GEODET 29.7.2011 31.1.2011
D21/2011/43/1998 Dodatok č.21 k zmluve 43/1998-ROEP Štefan Gulaši-GEODET 29.7.2011 29.4.2011
D22/2011/43/1998 Dodatok č.22 k zmluve 43/1998-ROEP Štefan Gulaši-GEODET 15.11.2011 16.11.2011
D01/2011/17/2008 Dodatok č.1 k zmluve 17/2008-ROEP Ing.Tovarňáková Iveta-TOGEO 29.7.2011 31.3.2011
D09/2010/10/2006 Dodatok č.9 k zmluve 10/2006-ROEP Marián Urban, geodetické práce 29.7.2011 31.8.2010
D10/2011/10/2006 Dodatok č.10 k zmluve 10/2006-ROEP Marián Urban, geodetické práce 29.7.2011 31.3.2011
D11/2011/10/2006 Dodatok č.11 k zmluve 10/2006-ROEP Marián Urban, geodetické práce 3.11.2011 4.11.2011
D12/2011/10/2006 Dodatok č.12 k zmluve 10/2006-ROEP Marián Urban, geodetické práce 9.1.2012 10.1.2012
D02/2010/28/2009 Dodatok č.2 k zmluve 28/2009-ROEP Geodézia Bardejov, s.r.o. 29.7.2011 20.12.2010
D03/2011/28/2009 Dodatok č.3 k zmluve 28/2009-ROEP Geodézia Bardejov, s.r.o. 29.7.2011 20.1.2011
D04/2011/28/2009 Dodatok č.4 k zmluve 28/2009-ROEP Geodézia Bardejov, s.r.o. 11.8.2011 12.8.2011
D05/2011/28/2009 Dodatok č.5 k zmluve 28/2009-ROEP Geodézia Bardejov, s.r.o. 15.11.2011 16.11.2011
23/2007-ROEP Spracovanie ROEP v k.ú. Ruská Voľa Marta Sotáková - GEODESA 9.8.2011 30.1.2008
D08/2010/23/2007 Dodatok č.8 k zmluve 23/2007-ROEP Marta Sotáková - GEODESA 29.7.2011 30.9.2010
D09/2010/23/2007 Dodatok č.9 k zmluve 23/2007-ROEP Marta Sotáková - GEODESA 29.7.2011 3.11.2010
D10/2011/23/2007 Dodatok č.10 k zmluve 23/2007-ROEP Marta Sotáková - GEODESA 29.7.2011 31.1.2011
D01/2010/37/2009 Dodatok č.1 k zmluve 37/2009-ROEP Štefan Gulaši-GEODET 29.7.2011 30.10.2010
D02/2010/37/2009 Dodatok č.2 k zmluve 37/2009-ROEP Štefan Gulaši-GEODET 2.11.2011 3.11.2011
D01/2011/05/2008 Dodatok č.1 k zmluve 5/2008-ROEP GEOPRO Slovakia s.r.o. 29.7.2011 23.3.2011
D02/2011/05/2008 Dodatok č.2 k zmluve 5/2008-ROEP GEOPRO Slovakia s.r.o. 6.9.2011 7.9.2011
D04/2010/01/2009 Dodatok č.4 k zmluve 1/2009-ROEP Progres GEO, s.r.o. 29.7.2011 22.9.2010
D05/2011/01/2009 Dodatok č.5 k zmluve 1/2009-ROEP Progres GEO, s.r.o. 29.7.2011 24.1.2011
D06/2011/01/2009 Dodatok č.6 k zmluve 1/2009-ROEP Progres GEO, s.r.o. 23.9.2011 24.9.2011
D07/2011/01/2009 Dodatok č.7 k zmluve 1/2009-ROEP Progres GEO, s.r.o. 19.10.2011 20.10.2011
D10/2010/03/2003 Dodatok č.10 k zmluve 3/2003-ROEP Geodézia Žilina, a.s. 29.7.2011 31.8.2010
D11/2010/03/2003 Dodatok č.11 k zmluve 3/2003-ROEP Geodézia Žilina, a.s. 29.7.2011 30.11.2010
D02/2011/03/2008 Dodatok č.2 k zmluve 3/2008-ROEP Geodézia Bardejov, s.r.o. 29.7.2011 11.1.2011
D02/2010/21/2009 Dodatok č.2 k zmluve 21/2009-ROEP Geodézia Bardejov, s.r.o. 29.7.2011 20.12.2010
D03/2011/21/2009 Dodatok č.3 k zmluve 21/2009-ROEP Geodézia Bardejov, s.r.o. 29.7.2011 20.1.2011
D04/2011/21/2009 Dodatok č.4 k zmluve 21/2009-ROEP Geodézia Bardejov, s.r.o. 29.7.2011 17.2.2011
D05/2011/21/2009 Dodatok č.5 k zmluve 21/2009-ROEP Geodézia Bardejov, s.r.o. 29.7.2011 31.5.2011
D06/2011/21/2009 Dodatok č.6 k zmluve 21/2009-ROEP Geodézia Bardejov, s.r.o. 10.10.2011 11.10.2011
D01/2011/14/2009 Dodatok č.1 k zmluve 14/2009-ROEP EURO GEO, s.r.o. 29.7.2011 31.5.2011
D02/2011/14/2009 Dodatok č.2 k zmluve 14/2009-ROEP EURO GEO, s.r.o. 29.11.2011 30.11.2011
D02/2010/07/2009 Dodatok č.2 k zmluve 7/2009-ROEP Geodézia Bardejov, s.r.o. 29.7.2011 20.12.2010
D03/2011/07/2009 Dodatok č.3 k zmluve 7/2009-ROEP Geodézia Bardejov, s.r.o. 29.7.2011 20.1.2011
D01/2011/06/2008 Dodatok č.1 k zmluve 6/2008-ROEP Ing. Ján Lisoň - LISONORD 29.7.2011 29.3.2011
D02/2011/06/2008 Dodatok č.2 k zmluve 6/2008-ROEP Ing. Ján Lisoň - LISONORD 29.7.2011 19.5.2011
D10/2010/12/2006 Dodatok č.10 k zmluve 12/2006-ROEP GLOBING POPRAD s.r.o. 29.7.2011 30.9.2010
D01/2011/27/2009 Dodatok č.1 k zmluve 27/2009-ROEP Geodet Snina, s.r.o. 29.7.2011 22.2.2011
D01/2011/15/2009 Dodatok č.1 k zmluve 15/2009-ROEP PIPS,s.r.o. 29.7.2011 11.7.2011
D01/2011/12/2009 Dodatok č.1 k zmluve 12/2009-ROEP CZIPO s.r.o. 29.7.2011 31.5.2011
D02/2011/12/2009 Dodatok č.2 k zmluve 12/2009-ROEP CZIPO s.r.o. 25.11.2011 26.11.2011
D04/2010/09/2007 Dodatok č.4 k zmluve 9/2007-ROEP Ján Mašlej-GEOS & GM 29.7.2011 30.6.2010
D05/2010/09/2007 Dodatok č.5 k zmluve 9/2007-ROEP Ján Mašlej-GEOS & GM 29.7.2011 22.11.2010
D06/2011/09/2007 Dodatok č.6 k zmluve 9/2007-ROEP Ján Mašlej-GEOS & GM 29.7.2011 14.3.2011
D01/2010/29/2009 Dodatok č.1 k zmluve 29/2009-ROEP Geocomp Bardejov, s.r.o. 29.7.2011 22.11.2010
D01/2011/11/2009 Dodatok č.1 k zmluve 11/2009-ROEP GEODÉZIA Michalovce, s.r.o. 6.9.2011 7.9.2011
D01/2011/39/2009 Dodatok č.1 k zmluve 39/2009-ROEP GEODÉZIA Michalovce, s.r.o. 6.9.2011 7.9.2011
D01/2011/17/2009 Dodatok č.1 k zmluve 17/2009-ROEP GEOTOP Košice, s.r.o. 28.9.2011 29.9.2011
D02/2011/17/2009 Dodatok č.2 k zmluve 17/2009-ROEP GEOTOP Košice, s.r.o. 16.1.2012 17.1.2012
D01/2011/04/2009 Dodatok č.1 k zmluve 04/2009-ROEP Geocomp Bardejov, s.r.o. 10.10.2011 11.10.2011
D01/2011/09/2010 Dodatok č.1 k zmluve 09/2010-ROEP Marta Sotáková - GEODESA 21.11.2011 22.11.2011
D01/2011/20/2009 Dodatok č.1 k zmluve 20/2009-ROEP GEOPRO Slovakia s.r.o. 5.12.2011 6.12.2011
D01/2011/13/2009 Dodatok č.1 k zmluve 13/2009-ROEP GEOPRO Slovakia s.r.o. 5.12.2011 6.12.2011
D02/2011/13/2009 Dodatok č.2 k zmluve 13/2009-ROEP GEOPRO Slovakia s.r.o. 21.12.2011 22.12.2011
D01/2011/22/2009 Dodatok č.1 k zmluve 22/2009-ROEP Ing. Marek Berezňanin -B.M.ING 5.12.2011 6.12.2011
D01/2011/08/2009 Dodatok č.1 k zmluve 08/2009-ROEP Ing.Viera Nagyová-geodetické práce 21.12.2011 22.12.2011
01/2011-ROEP Spracovanie ROEP v k.ú. Uloža GEOKART Prešov, s.r.o. 2.8.2011 3.8.2011
D01/2011/01/2011 Dodatok č.1 k zmluve 01/2011-ROEP GEOKART Prešov, s.r.o. 25.10.2011 26.10.2011
312/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 2.8.2011 3.8.2011
313/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 10.8.2011 11.8.2011
314/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 2.8.2011 3.8.2011
1/PN/2011 Úhrada prevádzkových nákladov CPPPaP Snina 3.8.2011 4.8.2011
315/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 10.8.2011 11.8.2011
316/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 10.8.2011 11.8.2011
317/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 10.8.2011 11.8.2011
318/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 10.8.2011 11.8.2011
319/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 10.8.2011 11.8.2011
320/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.11.2011 5.11.2011
321/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 21.11.2011 22.11.2011
322/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 13.9.2011 14.9.2011
323/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 28.9.2011 29.9.2011
324/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 28.9.2011 29.9.2011
325/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 26.9.2011 27.9.2011
326/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 9.9.2011 10.9.2011
327/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 9.9.2011 10.9.2011
328/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 26.9.2011 27.9.2011
329/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 18.11.2011 19.11.2011
330/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 4.10.2011 5.10.2011
331/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 7.10.2011 8.10.2011
332/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 25.10.2011 26.10.2011
333/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 16.11.2011 17.11.2011
334/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 3.11.2011 4.11.2011
335/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 3.11.2011 4.11.2011
336/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 21.11.2011 22.11.2011
07112011 Zhotovenie projektovej dokumentácie ISTOR s.r.o. Prešov 8.11.2011 9.11.2011
D1/2011/07112011 Dodatok č.1 k zmluve 0711/2011 ISTOR s.r.o. Prešov 5.12.2011 6.12.2011
337/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 21.12.2011 22.12.2011
338/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 18.11.2011 19.11.2011
339/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 23.11.2011 24.11.2011
340/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 2.2.2012 3.2.2012
341/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 9.12.2011 10.12.2011
343/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 9.12.2011 10.12.2011
344/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 9.12.2011 10.12.2011
345/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.1.2012 18.1.2012
346/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.1.2012 18.1.2012
347/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.1.2012 18.1.2012
348/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 17.1.2012 18.1.2012
349/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 2.2.2012 3.2.2012
11-921-72900473 Hromadná poistná zmluva PZP Union poisťovňa, a.s. 22.12.2011 23.12.2011
D1/2011/2012/2010 Dodatok č.1 k zmluve 2012/2010 TOBA s.r.o 28.12.2011 29.12.2011
350/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 13.1.2012 14.1.2012
352/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 9.1.2012 10.1.2012
353/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 16.1.2012 17.1.2012
354/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 16.1.2012 17.1.2012
356/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 9.1.2012 10.1.2012
357/2011-HU Poskytnutie hromadných údajov z KN Katastrálny úrad v Prešove 13.1.2012 14.1.2012

 

Aktualizované 06.02.2013