Preskočiť na obsah


Zmluvy 2010

Zmluvy k 9. júlu 2010 nájdete na http://zmluvy.gov.sk
Z - zmluva, D - dodatok ku zmluve

por. číslo

č. zmluvy/
č. dodatku

Dodávateľ (IČO)/Odberateľ Predmet zmluvy Poznámka
Z/001/2011 SPP, a.s. Dodávka plynu
D/002/2010 Dodatok k Z/001/2010 SPP, a.s.
Z/003/2010 2100019100 Groupama poisťovňa, a.s. Havarijné poistenie mot.vozidla
Z/004/2010 007/2010 COM-KLIMA, s.r.o. Dodávka a inštalácia klim. zar.
Z/005/2010 11-921-72900305 Union pisťovňa, a.s. Zodpovednosť za škodu
Z/006/2010 2711/2010 Edenred Slovakia,s.r.o. Poskytovanie stravovania zamest.
Z/007/2010 27112010 LE CHEQUEDEJEUNER, s.r.o. Zabezpečenie stravovania zamest.
Z/008/2010 10 K 0000 69 DOXX-Stravné lístky,s.r.o Zabezpečenie stravovania zamest
D/009/2010 Dodatok č.1 k Z/008/2010 DOXX-Stravné lístky,s.r.o Zabezpečenie stravovania zamest
Z/010/2010 KA-LUX, s.r.o. Poskytovanie upratovacích služieb
Z/011/2010 1/2011 SLUŽBY-SERVIS,s.r.o. Poskytovanie upratovacích služieb
Z/012/2010 PRIMA-INVEST, s.r.o. Poskytovanie upratovacích služieb
Z/013/2010 1/2010-ROEP Ing. Ján Lisoň -LISONORD ROEP k.ú. Barca
Z/014/2010 1/2010-KE AGRCONS Banská Bystrica, s.r.o. ROEP k.u. Parchovany
Z/015/2010 389/2010 GEOTOP Košice, s.r.o. ROEP k.ú. Helcmanovce
Z/016/2010 390/2010 GEOTOP Košice, s.r.o. ROEP k.ú. Nižná Myšľa
Z/017/2010 001/2011 Progres CAD Engineering, s.r.o. ROEP k.ú. Hrabušice
D/018/2010 dodatok č. 8 ku zmluve 13/2002 Ing. Vincent Dulina CZIPO / 30674377 ROEP k.ú. Kolinovce
D/019/2010 dodatok č. 8 ku zmluve 501/2002 GEOPLÁN Rožňava s.r.o. /31723748 ROEP k.ú. Čermeľ
D/020/2010 dodatok č. 7 ku zmluve 504/2002 GEOPLÁN Rožňava s.r.o. /31723748 ROEP k.ú. Kavečany
D/021/2010 dodatok č. 8 ku zmluve 502/2002 GEOPLÁN Rožňava s.r.o. /31723748 ROEP k.ú. Severné Mesto
D/022/2010 dodatok č. 7 ku zmluve 506/2002 GEOPLÁN Rožňava s.r.o. /31723748 ROEP k.ú. Poľov
D/023/2010 dodatok č. 10 ku zmluve 510/2002 GEOPLÁN Rožňava s.r.o. /31723748 ROEP k.ú. Jazero
D/024/2010 dodatok č. 11 ku zmluve 510/2002 GEOPLÁN Rožňava s.r.o. /31723748 ROEP k.ú. Južné Mesto
D/025/2010 dodatok č. 7 ku zmluve 507/2002 GEOPLÁN Rožňava s.r.o. /31723748 ROEP k.ú. Furča
D/026/2010 dodatok č. 3 ku zmluve 17/08 Ing. Ján Dzurišin- GEOING /37117696 ROEP k.ú. Herľany
D/027/2010 dodatok č. 3 ku zmluve 18/08 Ing. Ján Dzurišin- GEOING /37117696 ROEP k.ú. Rankovce
D/028/2010 dodatok č. 8 ku zmluve 8/2000-305 Geodézia Rožňava, s.r.o. /36210161 ROEP k.ú. Vlachovo
D/029/2010 dodatok č. 2 ku zmluve 1/2008 GEOSPOL EAST s.r.o. Michalovce /36183415 ROEP k.ú. Kožuchov
D/030/2010 dodatok č. 6 ku zmluve 1610/2007-K Ing. Viera Nagyová / 37002899 ROEP k.ú. Kechnec
D/031/2010 dodatok č. 5 ku zmluve 1/2005 GEOPLÁN Rožňava s.r.o. /31723748 ROEP k.ú. Jablonov nad Turňou
D/032/2010 dodatok č. 8 ku zmluve 508/2002 GEOPLÁN Rožňava s.r.o. /31723748 ROEP k.ú. Košická Nová Ves
D/033/2010 dodatok č. 2 ku zmluve 2/2008 Ing. Zuzana Buľková ROEP k.ú. Rešica
D/034/2010 dodatok č.2 ku zmluve 3/2008 Ing. Ján Berezňanin-B.M.ING. /37117661 ROEP k.ú. Olcnava
D/035/2010 dodatok č. 2 ku zmluve 211/2008 Ing. Ján Badida ROEP k.ú. Slivník
D/036/2010 dodatok č. 2 ku zmluve 101/08 Ing. Alexander Beláz-geodézia beláz /34872728 ROEP k.ú. Kucany
D/037/2010 dodatok č. 6 ku zmluve 802/1997 AGROCONS Banská Bystrica /31633625 ROEP k.ú. Sliepkovce
D/038/2010 dodatok č. 1 ku zmluve 4/2010 Ing.. Jozef Fencák F-GEODET /37002341 ROEP k.ú. Jasov
D/039/2010 dodatok č. 2 ku zmluve 1/2008 Ing. Zuzana Buľková -Geodetic /40163199 ROEP k.ú. Turnianska Nová Ves
D/039a/2010 dodatok č. 7 ku zmluve 1610/2007-K Ing. Viera Nagyová / 37002899 ROEP k.ú. Kechnec
D/040/2010 dodatok č. 10 ku zmluve 1/2002 Ing. Ján Lisoň-LISONORD /14400413 ROEP k.ú. Ždaňa
D/041/2010 dodatok č. 2 ku zmluve 085/2008 Geodeting s.r.o. ROEP k.ú. Závadka
D/042/2010 dodatok č. 3 ku zmluve 3/2008-ROEP Ing. Ján Berezňanin-B.M.ING. /37117661 ROEP k.ú. Olcnava
D/043/2010 dodatok č. 8 ku zmluve 1610/2007 Ing. Viera Nagyová - geodetické práce /37002899 ROEP k.ú. Byšta
D/044/2010 dodatok č. 8 ku zmluve 1/2004 GEOPLÁN Rožňava s.r.o. /31723748 ROEP k.ú. Spišská Nová Ves
D/045/2010 dodatok č. 3 ku zmluve 1/2008-ROEP Ing. Ján Berezňanin-B.M.ING. /37117661 ROEP k.ú. Kokšov-Bakša
D/046/2010 dodatok č. 3 ku zmluve 2/2008-ROEP Ing. Ján Berezňanin-B.M.ING. /37117661 ROEP k.ú. Vyšná Hutka
D/047/2010 dodatok č.3 ku zmluve 2/2008

GEOSPOL EAST s.r.o. Michalovce / 36183415

ROEP k.ú. Kožuchov
D/048/2010 dodatok č. 6 ku zmluve 2/2006 Ján Štellmach-GEODET / 10771247 ROEP k.ú. Zemplínska Teplica
D/049/2010 dodatok č.4 ku zmluve K-60-2008 KODENA, s.r.o. / 36683001 ROEP k.ú. Chrasť nad Hornádom
D/050/2010 dodatok č.5 ku zmluve K-50-2008 KODENA, s.r.o. / 36683001 ROEP k.ú. Odorín
D/051/2010 dodatok č. 2 ku zmluve 2/2008-310 GEODÉZIA Michalovce /36208914 ROEP k.ú. Zbehňov
D/052/2010 dodatok č. 7 ku zmluve 1610/2007 Ing. Viera Nagyová - geodetické práce /37002899 ROEP k.ú. Veľké Ozorovce
D/053/2010 dodatok č. 2 ku zmluve 1/2008-310 GEODÉZIA Michalovce /36208914 ROEP k.ú. Plechotice
D/054/2010 dodatok č.11 ku zmluve 8/2003 AGROPROJEKT, s.r.o. ROEP k.ú. Silická Jablonica
D/055/2010 dodatok č.5 ku zmluve 2/2006 Ján Štellmach - GEODET ROEP k.ú. Zemplínska Teplica
D/056/2010 dodatok č. 2 ku zmluve Roep-012008 GEOKART Veľké Kapušany ROEP k.ú. Janík

Naspäť

Aktualizované 25.03.2013