Preskočiť na obsah


Zmluvy

Č. zmluvy

-
centrálna
evidencia zmlúv

Názov zmluvy / Dodatku Zmluvná strana Dátum zverejnenia  Dátum účinnosti  Dátum ukončenia platnosti
Rok 2011
001/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN Tirrellus, a.s. 04.03.2011 05.03.2011 jednorazovo 
002/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN  Bory, a.s. 04.03.2011  05.03.2011  jednorazovo
003/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN MČ Bratislava Rusovce  04.03.2011 05.03.2011  31.12.2014 
004/2011 Dohoda o vyúčtovaní množstevného zberu Mesto Pezinok  08.03.2011 09.03.2011 31.12.2011
005/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN Obec Vinosady 14.03.2011 15.03.2011 31.12.2014
006/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN Obec Píla 14.03.2011 15.03.2011 31.12.2014
007/2011 Poskytovanie právnych služieb  Adv.kancelária Mandzák a spol., s.r.o.  24.03.2011  25.03.2011  nie je 
008/2011 Zmluva o poskytnutí služby URS-Reality, spol.s r.o. 30.03.2011 31.03.2011 nie je
009/2011 Mandátna zmluva  URS-Reality, spol.s r.o. 30.03.2011 31.03.2011 2 týždne po kolaudácii stavby
010/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN AGROBEL-PO, s.r.o. 05.04.2011 06.04.2011 jednorazovo
011/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN IN-SPA RT, s.r.o. 05.04.2011 06.04.2011 jednorazovo
012/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN FirstFarms Agra M, s.r.o. 07.04.2011 08.04.2011 jednorazovo
013/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN STAR FARM, s.r.o. 20.04.2011 21.04.2011 jednorazovo
014/2011 Poistenie zodp. za prev.mot.voz. GENERALI SLOVENSKO 06.05.2011 07.05.2011 nie je
015/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN Obec Marianka 06.05.2011 07.05.2011 31.12.2014  
016/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN Obec Závod 10.05.2011 11.05.2011 31.12.2014  
016/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN Obec Závod 10.05.2011 11.05.2011 31.12.2014
017/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN Obec Vysoká pri Morave 12.05.2011 13.05.2011 31.12.2014
018/2011 Dohoda o splátkach Ing.Marián Urminský - U-SOFT 25.05.2011 26.05.2011 uhradením zml. pokuty
019/2011 Darovacia zmluva UNITEC HOLDING, s.r.o. 06.06.2011 07.06.2011 nie je
020/2011 Darovacia zmluva Ing.Michal Zeman 06.06.2011 07.06.2011 ukončením prac.pomeru
021/2011 Darovacia zmluva Anna Filípková 06.06.2011 07.06.2011 ukončením prac.pomeru
022/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN Nafta a.s. Bratislava 06.06.2011 07.06.2011 jednorazovo
023/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN ÚSVIT pri Dunaji, PD Dunajská Lužná 06.06.2011 07.06.2011 jednorazovo
024/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN Richter Rasen Slovakia, s.r.o. 09.06.2011 10.06.2011 jednorazovo
025/2011 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu ÚGKK SR 16.06.2011 17.06.2011 jednorazovo
026/2011 Zmluva o poskytnutí služby Ing. Helena Polónyi - QA Šamorín 06.07.2011 07.07.2011 po ukončení poskytnutia služby
027/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN MORAVA AGRO, s.r.o. 15.08.2011 16.08.2011 jednorazovo
028/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN Richter Rasen Slovakia, s.r.o. 15.08.2011 16.08.2011 jednorazovo
029/2011 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu ÚGKK SR 07.09.2011 08.09.2011 jednorazovo
030/2011 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu ÚGKK SR 14.09.2011 15.09.2011 jednorazovo
031/2011 Zmluva o zriadení vecného bremena Ing.Jančík Phdr., Ferianc 05.10.2011 06.10.2011 nie je
032/2011 Zmluva o zriadení vecného bremena Ing.Jančík Phdr. 05.10.2011 06.10.2011 nie je
033/2011 Darovacia zmluva Alena Pisarčíková 05.10.2011 06.10.2011 ukončením prac. pomeru 
034/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN Pamiatkový úrad SR 10.10.2011 11.10.2011 jednorazovo
035/2011 Darovacia zmluva Ing.Zuzana Pokrivková 20.10.2011 21.10.2011 ukončením prac. pomeru
036/2011 Darovacia zmluva Mgr.Gabriela Kohútová 20.10.2011 21.10.2011 ukončením prac. pomeru
037/2011 Darovacia zmluva Lenka Javorčeková 25.10.2011 26.10.2011 ukončením prac. pomeru
038/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN Bory, a.s. Bratislava 02.11.2011 03.11.2011 jednorazovo
039/2011 Darovacia zmluva Nafta, a.s. Bratislava 03.11.2011 04.11.2011 jednorazovo
040/2011 Darovacia zmluva Silvia Zemanová 08.11.2011 09.11.2011 ukončením prac. pomeru
041/2011 Darovacia zmluva JUDr.Slaninová Blanka 16.11.2011 17.11.2011 ukončením prac. pomeru
042/2011 Zmluva o poskytnutí služby Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. Bratislava 23.11.2011 01.12.2011 31.3.2012
043/2011 Zmluva o nájme TLD, a.s. Bratislava 01.12.2011 02.12.2011 nie je
044/2011 Darovacia zmluva Monika Dolnáková 07.12.2011 08.12.2011 ukončením prac. pomeru
045/2011 Darovacia zmluva SANPARK, s.r.o. Bratislava 09.12.2011 10.12.2011 jednorazovo
046/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN MORAVA AGRO, s.r.o. Malé Leváre 20.12.2011 21.12.2011 jednorazovo
047/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN Obec Most pri Bratislave 04.01.2012 05.01.2012 jednorazovo
048/2011 Poskytnutie hromadných údajov z KN Mestská časť Bratislava - Karlová Ves 12.01.2012 13.01.2012 jednorazovo
Rok 2012
01/2012 Zmluva na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci č.01/01/2012 PROFIS spol. s r.o. Holíč 26.01.2012 27.01.2012 27.01.2015
02/2012 Poskytnutie hromadných údajov z KN Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 08.02.2012 09.02.2012 jednorazovo
03/2012 Poskytnutie hromadných údajov z KN Obec Budmerice 08.02.2012 09.02.2012 31.12.2014
04/2012 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe Úrad práce, soc.vecí a rodiny Bratislava 08.02.2012 09.02.2012 30.06.2012
05/2012 Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstevného zberu za komunálny odpad Mesto Pezinok 13.02.2012 14.02.2012 31.12.2012
06/2012 Poskytnutie hromadných údajov z KN Mesto Svätý Jur 13.02.2012 14.02.2012 jednorazovo

 

Aktualizované 04.02.2013