Preskočiť na obsah


Digitálne mapy

ŠTÁTNE MAPOVÉ DIELO

ZÁKLADNÉ MAPY

Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 10 000 – rastrová forma

Rastrová  forma  Základnej  mapy  SR 1 : 10 000   vznikla  naskenovaním  tlačových 
podkladov posledného vydania ZM 10. Je rozložená do piatich vrstiev – polohopis, popis, 
výškopis, porast a vodstvo. Jednotlivé vrstvy (čiernobiely raster) a farebný raster mapového 
listu sú transformované do JTSK a poskytujú sa vo formáte TIF a TFW. Údaje sa poskytujú 
z celého územia Slovenskej republiky. 

Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 25 000 – rastrová forma 

Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 25 000 – rastrová forma 
Rastrová forma Základnej mapy SR 1 : 25 000 vznikla naskenovaním analógových tlačových podkladov,
resp. rastrovaním digitálnych podkladov ZM 25. Je rozložená do piatich 
vrstiev – polohopis, popis, porast, výškopis a vodstvo. Jednotlivé vrstvy (čiernobiely raster) 
a farebný raster mapového listu sú transformované do JTSK a poskytujú sa vo formáte TIF a TFW. 

 

Aktualizované 10.04.2018