Zmluvy rok 2012 platné 2012


Všeobecný názov zmluvy Číslo zmluvy Identifikácia účastníkov zmlúv Celková hodnota predmetu zmluvy s DPH Dátum uzavr.
zmluvy
Dátum nadobud. účinnosti zmluvy Dátum skonč. platn. zmluvy
dod.č. Objednávateľ Dodávateľ v €
Január 2012
Február 2012
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 1/2012 Mesto Kysucké Nové Mesto, Nám. Slobody 94,024 01 Kysucké Nové Mesto / IČO:00314099 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 597,48 02.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 5/2012 Obec Valča, Valča 375, 038 35 Valča / IČO: 00317021 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 10.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 7/2012 DAKNA Námestovo, družstvo, Kliňanská cesta č. 970, 029 01 Námestovo / IČO: 36005762 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 11.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 4/2012 Obec Nededza, ul. Hlavná č. 1, 013 02 Nededza / IČO: 00321516 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 10.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 3/2012 Obec Klin, 029 41 Klin / IČO: 00314544 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 10.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 6/2012 Obec Konská, Konská 410, 013 13 Rajecké Teplice / IČO: 00648876 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 11.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 8/2012 Obec Lysica, Lysica č. 138, 013 05 Lysica / IČO: 00321460 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 10.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 2/2012 Obec Višňové, Višňové č. 556, 013 32 Višňové / IČO: 00648078 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 03.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 17/2012 Obec Kľače, Kľače č. 1, 013 19 Kľače /IČO: 00648914 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 199,16 23.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 21/2012 Obec Kvačany, Kvačany 100, 032 23 Liptovská Sielnica / IČO: 00315346 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 398,32 23.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 181/2011 Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s., Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / IČO: 36669105 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 199,16 21.12.11
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 184/2011 Lesné družstvo Krpeľany, Obecný úrad č. 138/7,038 54 Krpeľany / IČO: 36406619 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 28.12.11
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 180/2011 Poľnohospodárske družstvo Veličná, 027 54 Veličná / IČO: 00191205 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 1493,70 20.12.11
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 92/2011
dod. č. 1
Obec Rudina, Rudina 442, 023 31 Rudina/ 00314251 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 497,9 11.01.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 31/2011
dod. č. 1
EuroForest, s.r.o. Topoľová 26, 96001 Zvolen / IČO: 36627453 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 597,48 10.01.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 32/2011
dod. č. 1
EuroForest, s.r.o. Topoľová 26, 96001 Zvolen / IČO: 36627453 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 2389,92 11.01.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 34/2011
dod. č. 1
EuroForest, s.r.o. Topoľová 26, 960 01 Zvolen / IČO: 36627453 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 10.01.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 33/2011
dod. č. 1
EuroForest, s.r.o. Topoľová 26, 960 01 Zvolen / IČO: 36627453 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 2489,5 10.01.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 44/2011
dod. č. 1
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s., Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / IČO: 36669105 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 6273,54 19.12.11
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 43/2011
dod. č. 1
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s., Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / IČO: 36669105 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 1493,7 20.12.11
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 42/2011
dod. č. 1
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s., Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / IČO: 36669105 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 20.12.11
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 41/2011
dod. č. 1
Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s., Dolná 7, 974 01 Banská Bystrica / IČO: 36669105 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 796,64 20.12.11
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 52/2011
dod. č. 1
Obec Rosina, Rosina č. 167, 013 22 Rosina / IČO: 00647519 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 17.01.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 7/2010
dod. č. 2
Obec Gbeľany, Urbárska 366/3, 013 02 Gbeľany / IČO: 00321273 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 11.01.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 22/2010
dod. č. 2
Mesto Vrútky, Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky / IČO: 00647209 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 02.01.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 17/2010
dod. č. 4
Obec Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Čadca / IČO: 00314285 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 11.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 185/2011 Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo Bobrov, Družstevná 263, 029 42 Bobrov / IČO: 31585485 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 28.12.11
Dodatok k zmluve o dielo ROEP v k. ú. Trnové 144/2010
dod. č. 2
Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 Ing. Milan Kubáň GEOMETRA, Javorová 1010/5, 014 01 BytčaIČO:10978283 42 711,60 23.01.12 03.06.13
Dodatok k zmluve o dielo ROEP v k. ú. Teplička nad Váhom 136/2010
dod. č. 1
Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 PIPS s.r.o., Legionárska 23, 010 01 ŽilinaIČO:36014231 63 095,83 24.01.12 07.03.14
Dodatok k zmluve o dielo ROEP v k. ú. Turčianske Teplice 67/2008
dod. č. 5
Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská BystricaIČO:31633625 33 157,53 24.01.12 30.03.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 143/2011 Jánoš s.r.o., Bysterecká cesta 68, 034 01 Ružomberok / IČO: 31577890 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 20.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 10/2012 Obec Horný Hričov, Horný Hričov 191, 013 42 Horný Hričov / IČO: 00321290 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 30.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 12/2012 Obec Ivachnová, Ivachnová 7, 034 83 Liptovská Teplá / IČO: 00590444 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 30.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 13/2012 Obec Horná Štubňa, Horná Štubňa 455, 038 46 Horná Štubňa / IČO: 00316695 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 01.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 14/2012 Obec Horný Vadičov, Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov / IČO: 00314030 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 448,11 31.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 15/2012 Obec Rabča, Ul. Hlavná 426, 029 44 Rabča / IČO: 00314838 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 30.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 16/2012 Obec Jasenové, Jasenové č. 50, 013 19 Kľače / IČO: 00321346 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 99,58 31.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 18/2012 Obec Turčianske Kľačany, Turčianske Kľačany č. 179, 038 61 Vrútky / IČO: 00316971 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 99,58 27.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 19/2012 Obec Ťapešovo, Ťapešovo 83, 029 51 Lokca / IČO: 00314919 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 199,16 26.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 20/2012 Obec Lipovec, Hrabiny 290, 038 61 Vrútky / IČO: 00316776 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 99,58 27.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 22/2012 Obec Beňadiková, Beňadiková 17, 032 04 Beňadiková / IČO: 00315079 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 99,58 26.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 23/2012 Obec Liptovský Ján, Jána Kalinčiaka 39, 032 03 Liptovský Ján / IČO: 00315486 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 27.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 24/2012 Obec Liptovská Sielnica, Liptovská Sielnica 75, 032 23 Liptovská Sielnica / IČO: 00315419 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 497,9 26.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 26/2012 Obec Chlebnice, Chlebnice 186, 027 55 Chlebnice / IČO: 00314510 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 30.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 27/2012 Obec Veľké Rovné, Veľké Rovné 1621, 013 62 Veľké Rovné / IČO: 00321737 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 31.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 30/2012 Obec Radoľa, 023 36 Radoľa / IČO: 00623814 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 31.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 32/2012 Obec Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou č. 223, 023 03 / IČO: 00314366 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 01.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 34/2012 Obec Dubové, Dubové č. 50, 038 23 Dubové /IČO: 00316636 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 02.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 38/2012 Obec Stráža, Stráža 243, 013 04 Dolná Tižina / IČO: 00321630 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 99,58 06.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 41/2012 Obec Malý Čepčín, Malý Čepčín č. 14, 038 45 Malý Čepčín / IČO: 00316784 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 199,16 06.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 43/2012 Obec Liptovské Sliače, Seč 635/2, Stredný Seč, 034 84 Liptovské Sliače / IČO: 00315745 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 06.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 44/2012 Obec Lietavská Lúčka, Cementárenská 3, 013 11 Lietavská Lúčka / IČO: 00648981 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 06.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 46/2012 Združenie súkr. vlastníkov lesov Kováčovo I. a Kováčovo II. Nová Bystrica – Riečnica Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 06.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 183/2011 Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená / IČO: 00314897 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 796,64 08.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 9/2012 Pozemkové spoločenstvo Urbár Čimhová, 027 12 Čimhová / IČO: 00630691 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 31.01.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 28/2012 Obec Podhorie, 1. Mája 194/61, 038 52 Sučany / IČO: 00316831 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 01.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 31/2012 Obec Ludrová, Ludrová 234, 034 71 Ludrová / IČO: 00315591 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 06.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 35/2012 Obec Pribylina, Pribylina č. 384, 032 42 Pribylina / IČO: 00315711 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 02.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 39/2012 Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice / IČO: 00317004 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 995,8 10.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 40/2012 Obec Liptovská Osada, 034 73 Liptovská Osada / IČO: 00315401 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 06.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 47/2012 Družstvo podielnikov Povina, družstvo, Povina 155, 023 33 Povina / IČO: 45849838 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 06.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 49/2012 Roľnícke družstvo Dovalovo, Dovalovo 515, 033 01 Liptovský Hrádok / IČO: 00633437 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 08.02.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 68/2010 dod. č. 2 Urbársky spolumajitelia, pozemkové spoločenstvo Štefanov nad Oravou – horná časť, 027 44 Štefanov nad Oravou / IČO: 30226538 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 20.01.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 14/2011 dod. č. 1 Obec Malatiná, Malatiná 148, 026 01 Dolný Kubín / IČO: 00314641 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 07.02.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 16/2011 dod. č. 1 Obec Krpeľany, ul. Štefánikova 138/7, 038 54 Krpeľany / IČO: 00316750 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 13.02.12
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 235/2010 dod. č. 2 Obec Oravské Veselé, 029 62 Oravské Veselé / IČO: 00650498 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 09.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 45/2012 Obec Ďanová, Ďanová č. 22, 038 42 Ďanová / IČO: 00316644 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 199,16 09.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 58/2012 Obec Malá Čierna, Malá Čierna č. 55, 015 01 Rajec / IČO: 00632716 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 99,58 24.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 53/2012 Obec Turany, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany / IČO: 00316962 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 13.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 52/2012 Obec Kráľova Lehota, 032 33 Kráľova Lehota / IČO: 00315338 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 13.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 51/2012 Obec Borcová, Borcová 45, 038 44 Jazernica/ IČO: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 199,16 13.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 64/2012 Obec Stránske, Stránske 168, 013 13 Rajecké Teplice / IČO: 00648884 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 20.02.12
Kolektívna zmluva pre zamestnancov štátnej služby Katastrálneho úradu v Žiline na rok 2012 KP-1/2012 ZO SLOVES pri Katastrálnom úrade v Žiline Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 0,00 20.02.12 01.03.12 31.12.12
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme Katastrálneho úradu v Žiline na rok 2012 KP-2/2012 ZO SLOVES pri Katastrálnom úrade v Žiline Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 0,00 20.02.12 01.03.12 31.12.12
Marec 2012
Dodatok k zmluve o dielo ROEP v k. ú. Valentová 132/2010 dodatok č. 3 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 PIPS s.r.o.,Legionárska 23, 010 01 ŽilinaIČO:36014231 4 402,80 16.01.12 16.07.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 70/2012 Obec Dolný Hričov, 013 41 Dolný Hričov / IČO: 00321257 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 348,53 27.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 37/2012 Obec Valaská Dubová, 034 96 Valaská Dubová / IČO: 00315826 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 21.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 63/2012 Obec Terchová, sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová / IČO: 000321699 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 497,9 28.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 62/2012 Obec Horná Lehota, 027 41 Oravský Podzámok / IČO: 00314498 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 22.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 59/2012 Obec Lúčky, Lúčky č. 141, 034 82 Lúčky / IČO: 00315583 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 149,37 22.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 55/2012 Obec Štiavnik, Štiavnik č. 764, 013 55 Štiavnik / IČO: 00321627 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 23.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 73/2012 Obec Mojš, Mojš č. 147, 010 01 Mojš / IČO: 00321494 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 199,16 05.03.12
Dodatok k servisnej zmluve 126/2011 dodatok č. 1 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 Ľ.Zarevúcky EKOTHERM, L.Mikuláš 28.02.12 16.03.12 15.05.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 81/2012 Obec Rudinka, Rudinka 118, 023 31 / IČO: 00314269 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 199,16 08.03.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 56/2012 AGRODATE s.r.o., Folkušová 108, 038 42 Folkušová / IČO: 36401714 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 2489,5 01.03.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 66/2012 ŽIAREC poľnohospodárske družstvo, 027 44 Tvrdošín / IČO: 00191175 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 99,58 01.03.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 67/2012 Obec Zuberec, Hlavná 289, 027 32 Zuberec / IČO: 00315036 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 06.03.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 68/2012 Krajský pozemkový úrad v Žiline, A. Kmeťa č. 17, 010 01 Žilina / IČO: 37905562 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 6024,59 29.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 29/2012 Obec Kunerad, Kunerad č. 60, 013 13 Rajecké Teplice / IČO: 000648892 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 99,58 01.02.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 78/2012 Obec Rudinská Rudinská č. 125, 023 31 Rudina / IČO: 00314277 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 248,95 08.03.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 72/2012 Poľnohospodárske družstvo Belá – Dulice, Belá-Dulice 1, 038 11 Belá - Dulice / IČO: 00196452 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 1294,54 07.03.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 71/2012 Obec Šútovo, Fatranská 88, 038 54 Šútovo / IČO: 00316946 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 99,58 06.03.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 60/2012 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole, so sídlom v Kvačanoch, 032 23 Liptovská Sielnica / IČO: 00195588 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 199,16 05.03.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 48/2012 Poľnohospodárske družstvo Važec, Urbárska 72, 032 61 Važec / IČO: 00195782 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 597,48 01.03.12
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 74/2012 Obec Jakubovany, Jakubovany 21, 032 04 Liptovský Ondrej / IČO: 00315273 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 199,16 09.03.12
Kúpna zmluva 91/2012 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 ERVE-Richard Végh, Medveďovej 21, 851 04 Bratislava, IČO: 104184790 23.03.12
Zmluva o dielo ROEP v k. ú. Oravice 93/2012 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 GEODET spol. s.r.o., Za hronským mostom 3, 960 01 Zvolen IČO:31644341 8 956,80 26.03.12 31.01.14
Dodatok k zmluve o dielo ROEP v k. ú. Stráža 56/2008Dodatok č. 4 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 AGRONCOS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica IČO:31633625 16 418,29 31.01.12 28.02.13
Dodatok k zmluve o dielo ROEP v k. ú. Nezbudská Lúčka 52/2008 Dodatok č. 5 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 AGRONCOS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica IČO:31633625 16 434,07 31.01.12 29.03.13
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 33/2012 Mesto Bytča, Námestie SR č. 1, 014 01 Bytča / IČO: 00321192 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 995,8 30.01.12 29.03.13
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 76/2012 Obec Zubrohlava, Plátennícka 464, 029 43 Zubrohlava / IČO: 00315044 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 298,74 08.03.12 29.03.13
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 80/2012 Obec Oravská Poruba, Oravská Poruba č. 290, 027 54 Veličná / IČO: 00314757 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 497,9 15.03.12 29.03.13
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 83/2012 Mesto Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo / IČO: 00314676 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 497,9 20.03.12 29.03.13
Zmluva o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 84/2012 Mesto Žilina, Radničná 1, 011 31 Žilina / IČO: 00321796 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 946,01 23.03.12 29.03.13
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 109/2009
dodatok č. 13
Mesto Žilina, Radničná 1, 011 31 Žilina / IČO: 00321796 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 4 680,26 23.03.12 29.03.13
Dodatok k Zmluve o poskytovaní súborov údajov z AIS GKK 88/2010
dodatok č. 2
Obec Istebné, Istebné č. 142, 027 53 Istebné / IČO: 00314528 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina /
IČO: 37808095
298,74 16.01.12 29.03.13
Dodatok k zmluve o dielo ROEP v k. ú. Priekopa 22/1998 dodatok č. 17 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 Ing. Eva Jadroňová, Severná 15, 036 01 Martin
IČO:17849829
110796,22 19.03.12 31.07.12
Zmluva o dielo 90/2012 s prílohami 90/2012 Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina / IČO: 37808095 Koval Systems, a.s., Krížna 950/10,
018 61 Beluša,
IČO: 31602029
11874,60 23.03.12 31.07.12

Nasledujúce zmluvy za rok 2012 sú zverejnené a nájdete ich v Centrálnom registri zmlúv na stránke http://www.crz.gov.sk/

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 11.02.2013