ROEP Veľké Bielice

Číslo zmluvy/dodatku      Dátum zverejnenia                 Dodávateľ                             Objednávateľ

KU-05-2002                      15.12.2011                       Englártová Jarmila - GEOEX        KÚ v Trenčíne

KU-D1-05-2002                  15.12.2011                       Englártová Jarmila - GEOEX        KÚ v Trenčíne

KU-D2-05-2002                  15.12.2011                       Englártová Jarmila - GEOEX        KÚ v Trenčíne

KU-D3-05-2002                  15.12.2011                       Englártová Jarmila - GEOEX        KÚ v Trenčíne

KU-D4-05-2002                  15.12.2011                       Englártová Jarmila - GEOEX        KÚ v Trenčíne

KU-D5-05-2002                  15.12.2011                       Englártová Jarmila - GEOEX        KÚ v Trenčíne

KU-D6-05-2002                  15.12.2011                       Englártová Jarmila - GEOEX        KÚ v Trenčíne

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 07.02.2013