ROEP Jablonka

Číslo zmluvy/dodatku      Dátum zverejnenia                 Dodávateľ                             Objednávateľ

KU-02-2003                    15.12.2011                        GEODEZIA a.s. Bratislava          KÚ v Trenčíne

KU-D1-02-2003               15.12.2011                        GEODEZIA a.s. Bratislava          KÚ v Trenčíne

KU-D2-02-2003               15.12.2011                        GEODEZIA a.s. Bratislava          KÚ v Trenčíne

KU-D3-02-2003               15.12.2011                        GEODEZIA a.s. Bratislava          KÚ v Trenčíne

 

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 07.02.2013