Zmluvy

  • ROK: 2010
  • ROK: 2011 (Zmluvy a dodatky ku zmluvám Katastrálneho úradu v Košiciach zverejnené v  zmysle zákona č. 546/2011 Z.z. s účinosťou od 1. januára 2011, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Z.z., menia a dopĺňajú niektoré zákona )
  • ROK: 2012
  • ROK: 2013
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 25.03.2013