Aktuality a oznamy

Aktuálne Neaktuálne

 

26.3.2013
Oznámenie o začatí obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú. Nižná Hutka

2.8.2012
Aktualizované informácie zo Správ katastra /ROEP, VKM, PPÚ/ k 30.6.2012 v časti Užitočné informácie

10.11.2011
Prerušenie distribúcie elektriny- Pracovisko Kráľovský Chlmec -14.11.2011

03.10.2011
Zmena úradných a stránkových hodín od 01.10.2011

28.02.2011
Vyhlásenie platnosti nového katastrálneho operátu - k.ú. Medzev

13.7.2010
Výzva na doručenie verejných a iných listín týkajúcich sa nehnuteľností spadajúcich do obvodu PPÚ k.ú. Svätuš

12.03.2010
Výzva na doručenie verejných a iných listín týkajúcich sa nehnuteľností spadajúcich do obvodu PPÚ k.ú. Malé Trakany

10.02.2010
Oznámenie o začatí konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte
a výzva na súčinnosť v katastrálnom území Medzev

16.12.2009
Výzva na doručenie verejných a iných listín týkajúcich sa nehnuteľností spadajúcich do obvodu PPÚ k.ú. Veľký Ruskov

  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 27.03.2013