Novinky

Prestížne ocenenie pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

22.07.2014 Prestížne ocenenie pre Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
 

Spravovanie SGI - odpovede na otázky zo školení

03.06.2013 Odpovede na otázky zo Školení o novej úprave spravovania SGI po prijatí novely vyhlášky č. 87/2013 Z.z.
 

Analýza technológie spravovania SGI KN

08.03.2013 Analýza technológie spravovania súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností a zhotovovania geometrických plánov po 1.4.2011
 

Zásady používania názvov geografických objektov v cudzojazyčnom texte

01.10.2012 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky vydal publikáciu Zásady používania názvov geografických objektov v cudzojazyčnom texte.
 

Zmeny vo vedení ÚGKK SR

16.07.2012 Vláda Slovenskej republiky dňa 30.júna 2012 odvolala Ing. Hedvigu Májovskú z funkcie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
 

Dodatok č. 2 k usmerneniu ÚGKK SR č. P-2946/2011

26.04.2011 Ustanovuje používanie mapových značiek v mape katastra a v operáte geometrického plánu (značkový kľúč)
 
Strana: [1]  [2]  [3] 
  • Poslať stránku e-mailom
  • Tlačiť
  • Aktualizované: Aktualizované 05.02.2019