GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA
Kontakty

Call centrum

Tel: 02/2081 6000

Spojovateľ

Tel: 02/2081 6299

Zákaznícke centrum:        gkuzc(at)skgeodesy.sk

Katastrálny portál:           katasterportal(at)skgeodesy.sk

Mapová služba (poskytovanie analógových máp):          mapovasluzba(at)skgeodesy.sk

Tel.: 02/2081 6282

Archív:                           uagk(at)skgeodesy.sk

Sekretariát riaditeľa

Šindlerová Dana
Tel.: 02/2081 6225
Fax: 02/4342 7511
E-mail: gkusekretariat(at)skgeodesy.sk

Námestník riaditeľa

Horváth Ivan, Ing.
Tel.: 02/2081 6201
E-mail: gkunamestnik(at)skgeodesy.sk

 

Odbor geodetických základov (prevádzka služby SKPOS)

Droščák Branislav, Ing. PhD. - vedúci odboru

E-mail: gkuogz(at)skgeodesy.sk

Beňová Elena, Ing. - vedúca oddelenia správy GZ

E-mail: gkuosgz(at)skgeodesy.sk

Prevádzka služby SKPOS

E-mail: skpos(at)skgeodesy.sk

Odbor centrálneho katastra nehnuteľností

Ďurková Eva, Ing. - vedúci odboru

E-mail: gkuockn(at)skgeodesy.sk

Odbor referenčných údajov pre geografické informačné systémy

Michalík Ľuboslav, Mgr. - vedúci odboru

E-mail: gkuorugis(at)skgeodesy.sk

Organizačno - právny odbor

Skýpalová Elena, Ing. - vedúci odboru

E-mail: gkuopo(at)skgeodesy.sk

Oddelenie sekretariátu riaditeľa a ľudských zdrojov

Banásová Želmíra

Tel.: 02/2081 6218

E-mail: zelmira.banasova(at)skgeodesy.sk

Oddelenie kontroly a zvláštných úloh

Chudina Peter - BOZP a PO

Ekonomický odbor

Puchelová Jarmila, Ing. - vedúci odboru

E-mail: gkueo(at)skgeoesy.sk

Oddelenie správy majetku a prevádzky

Horváth František - vedúci oddelenia

Odbor informačných a komunikačných technológií

Keblúšek Daniel, Ing. - vedúci odboru

E-mail: gkuoikt(at)skgeodesy.sk

Ústredný archív geodézie a kartografie

Belák Adrián, RNDr. - vedúci oddelenia

Tel.: 02/2081 6213

E-mail: uagk(at)skgeodesy.sk

Naposledy modifikované v Piatok, 19 Február 2016 08:44