GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA
Kontakty


Call centrum:
02/20816000

Spojovateľ: 02/20816224

Zákaznícke centrum: gkuzc(at)skgeodesy.sk

Katastrálny portál: katasterportal(at)skgeodesy.sk

Mapová služba (poskytovanie analógových máp): mapovasluzba(at)skgeodesy.sk
Tel.: 02/20816226


Archív:
uagk(at)skgeodesy.sk
Tel.: 02/20816213


Sekretariát riaditeľa

Šindlerová Dana
Tel.: 02/2081 6225
Fax: 02/4342 7511
E-mail: gkusekretariat(at)skgeodesy.sk

 

Odbor geodetických základov (prevádzka služby SKPOS)

Droščák Branislav, Ing. PhD. - vedúci odboru

E-mail: gkuogz(at)skgeodesy.sk

Beňová Elena, Ing. - vedúca oddelenia správy GZ

E-mail: gkuosgz(at)skgeodesy.sk

Prevádzka služby SKPOS

E-mail: skpos(at)skgeodesy.sk

Odbor centrálneho katastra nehnuteľností

Ďurková Eva, Ing. - vedúci odboru

E-mail: gkuockn(at)skgeodesy.sk

Odbor referenčných údajov pre geografické informačné systémy

Michalík Ľuboslav, Mgr. - vedúci odboru

E-mail: gkuorugis(at)skgeodesy.sk

Organizačno - právny odbor

Skýpalová Elena, Ing. - vedúci odboru

E-mail: gkuopo(at)skgeodesy.sk

Oddelenie sekretariátu riaditeľa a ľudských zdrojov

Banásová Želmíra

Tel.: 02/2081 6218

E-mail: zelmira.banasova(at)skgeodesy.sk

Oddelenie kontroly a zvláštných úloh

Chudina Peter - BOZP a PO

E-mail: peter.chudina(at)skgeodesy.sk

Ekonomický odbor

Tomáš Miloš, Ing. - vedúci odboru

E-mail: gkueo(at)skgeoesy.sk

Odbor informačných a komunikačných technológií

Keblúšek Daniel, Ing. - vedúci odboru

E-mail: gkuoikt(at)skgeodesy.sk

Ústredný archív geodézie a kartografie

Belák Adrián, RNDr. - vedúci oddelenia

Tel.: 02/2081 6213

E-mail: uagk(at)skgeodesy.sk